Na zdj. (od lewej): mgr inż Jakub Szczepkowski, mgr Małgorzata Grochocka i mgr Bartosz Szymczak Na zdj. (od lewej): mgr inż Jakub Szczepkowski, mgr Małgorzata Grochocka i mgr Bartosz Szymczak Życie kampusu

Doktorancka reprezentacja UMK

— Redakcja
udostępnij na facebook udostępnij na twitterze udostępnij na linkedin wyślij mailem wydrukuj

Troje przedstawicieli UMK zostało wybranych do pełnienia ważnych funkcji w krajowych organizacjach doktoranckich.

Podczas grudniowego zjazdu wyborczego Krajowej Reprezentacji Doktorantów mgr inż. Jakub Szczepkowski, doktorant UMK w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości, został wybrany do zarządu KRD w kadencji 2023. Będzie to już druga kadencja przedstawiciela UMK w zarządzie organizacji, a trzecia w tzw. szerokim zarządzie.

To kolejny w tym roku doktorancki sukces reprezentantów naszego Uniwersytetu. Przypomnijmy, że mgr Małgorzata Grochocka, doktorantka Szkoły Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu, została przewodniczącą zarządu Doktoranckiego Forum Uczelni Medycznych w kadencji 2022/2023.

Mgr Bartosz Szymczak, doktorant Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, został natomiast mianowany sekretarzem zarządu Doktoranckiego Forum Uniwersytetów Polskim na kadencję 2023.

Krajowa Reprezentacja Doktorantów (KRD) jest ogólnopolskim przedstawicielem i wyrazicielem woli środowiska doktorantów. Organizacja ma prawo do wyrażania opinii i przedstawiania wniosków w sprawach dotyczących ogółu osób realizujących doktoraty, w tym do opiniowania aktów normatywnych dotyczących doktorantów.

Jakub Szczepkowski - absolwent automatyki i robotyki na Politechnice Gdańskiej oraz ekonomii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, a także podyplomowych studiów z zarządzania projektami w SGH w Warszawie. Obecnie doktorant IV roku studiów doktoranckich w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu oraz uczestnik programu Diploma in Professional Marketing Charted Institute of Marketing. Wieloletni i doświadczony działacz samorządowy (m. in. przewodniczący Wydziałowej Rady Studentów Wydziału Elektrotechniki i Automatyki PG, senator PG, członek Parlamentu Studentów Politechniki Gdańskiej). Przewodniczący Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, wiceprzewodniczący zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów w kadencji 2021, pełnomocnik ds. zarządzania projektami KRD w kadencji 2022. Ekspert z grona pracodawców Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Współpracuje z Centrum Przedsiębiorczości Akademickiej i Transferu Technologii UMK w Toruniu. Współzałożyciel portalu edoktorant.pl. Doradca biznesowy w OWES TŁOK. Przewodniczący Rady Fundacji Prawo-Innowacje-Nauka. I tenor w Chórze Akademickim Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Instruktor żeglarstwa, jachtowy sternik morski.

Doktoranckie Forum Uczelni Medycznych (DFUM) to organizacja doktorancka zrzeszająca reprezentantów samorządów dwunastu krajowych Uczelni wchodzących w skład Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych. Głównymi zadaniami organizacji jest reprezentowanie środowiska doktorantów uczelni medycznych poprzez wymianę informacji dotyczącą samorządności, funkcjonowania samorządów uczelni, organizację przedsięwzięć naukowych, opiniowanie i występowanie z propozycjami aktów prawnych oraz ochrony praw doktorantów.

Małgorzata Grochocka jest doktorantką Szkoły Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jest również członkinią Oddziału Bydgoskiego Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego oraz laureatką Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia. Małgorzata Grochocka należała do członków zespołu i współorganizowała II edycję Targów Work&Science Forum (21.10.2022-17.11.2022), których organizatorem była Krajowa Reprezentacja Doktorantów.

Doktoranckie Forum Uniwersytetów Polskich (DFUP) jest organizacją zrzeszającą reprezentantów samorządów doktoranckich z dwudziestu ośrodków naukowych w kraju zrzeszonych w ramach Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich. Do głównych zadań porozumienia należy: reprezentacja doktorantów na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej, a także współpraca z organizacjami doktoranckimi, organizacja i wsparcie inicjatyw naukowych, kulturalnych i integracyjnych skierowanych do środowiska doktoranckiego oraz wymiana informacji i doświadczeń.

Bartosz Szymczak jest doktorantem trzeciego roku w Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych w dziedzinie nauk biologicznych. Absolwent kierunków biotechnologia i diagnostyka molekularna, laureat stypendium rektora dla najlepszych studentów, nagrodzony nagrodą Najlepszego Absolwenta Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych, a także nagrodą rektora za osiągnięcia organizacyjne. Swoją pracę doktorską realizuje w Katedrze Biochemii na Wydziale Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych, jego zainteresowania badawcze skupiają się wokół sygnalizacji purynergicznej w komórkach prawidłowych oraz nowotworowych.

Zasady udostępniania treści
udostępnij na facebook udostępnij na twitterze udostępnij na linkedin wyślij mailem wydrukuj

Powiązane artykuły

Stypendystka na Sorbonie

Od przemysłu do doktoratu


Spotkajmy się na UMK!

Artykuł zawiera galerię

Doktoranci o doktorantach


Na stronach internetowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika są stosowane pliki „cookies” zgodnie z Polityką prywatności.
Ustawienia zaawansowane
Na stronach internetowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika są stosowane pliki „cookies” zgodnie z Polityką prywatności. Stosowane przez nas ciasteczka służą wyłącznie do poprawienia funkcjonalności strony. Zbierane dane są przetwarzane w sposób zanonimizowany i służą do budowania analiz i statystyk, na podstawie których będziemy mogli dostosować sposób prezentowanych treści do ogólnych potrzeb użytkowników oraz podnosić ich jakość. W tym celu korzystamy z narzędzi Google Analytics, CUX i Facebook Pixel. Poniżej możliwość włączenia/wyłączenia poszczególnych z nich.
  włącz/wyłącz
Google Analitics

Korzystamy z narzędzia analitycznego Google Analytics, które umożliwia zbieranie informacji na temat korzystania ze stron Portalu (wyświetlane podstrony, ścieżki nawigacji pomiędzy stronami, czas korzystania z Portalu)

CUX

Korzystamy z narzędzia analitycznego CUX, które pozwala na rejestrowanie odwiedzin na stronach Portalu.

Facebook Pixel

Korzystamy z narzędzia marketingowego Facebook Pixel, które umożliwia gromadzenie informacji na temat korzystania z Portalu w zakresie przeglądanych stron.