Prof. dr hab. Urszula Żegleń od 1996 r. jest związana z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika, gdzie znalazła się w gronie naukowców tworzących toruńską kognitywistykę Nauki społeczne

Honorowe wyróżnienie

— Redakcja
udostępnij na facebook udostępnij na twitterze udostępnij na linkedin wyślij mailem wydrukuj

Prof. dr hab. Urszula Żegleń, emerytowana pracowniczka Katedry Kognitywistyki na Wydziale Filozofii i Nauk Społecznych UMK, została mianowana honorową członkinią Prezydium Komitetu Naukoznawstwa PAN na kadencję 2023-2026. 

Komitet Naukoznawstwa Polskiej Akademii Nauk jest jednym z trzech komitetów problemowych działających przy Wydziale I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN. W składzie Komitetu jest czworo reprezentantów UMK: dr hab. Dominik Antonowicz, prof. UMK (wiceprzewodniczący Komitetu), prof. dr hab. Włodzisław Duch, dr hab. Małgorzata Kowalska-Chrzanowska, prof. UMK oraz dr hab. Veslava Osińska, prof. UMK.      

Nominacji prof. dr hab. Urszuli Żegleń na honorową członkinię Prezydium Komitetu Naukoznawstwa PAN dokonano podczas posiedzenia 7 czerwca 2024 r.

Prof. dr hab. Urszula Maria Żegleń jest z wykształcenia filozofem, absolwentką KUL, gdzie w latach 1974 – 1996 zatrudniona była na Wydziale Filozofii w Katedrze Metodologii Nauk (Zakładu Logiki i Teorii Poznania), realizując kolejne etapy kariery akademickiej, od asystentki stażystki po profesora nadzwyczajnego. Zmiana profilu zainteresowań naukowych spowodowała jej przejście na UMK, gdzie formował się interdyscyplinarny zespół badań kognitywnych. Była współzałożycielką i pierwszym prezesem powstałego w Toruniu Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego. Przyczyniła się do przekształcenia kierowanego przez nią od 2002 r. Zakładu Teorii Poznania i Metodologii Nauk w Zakład Kognitywistyki i Epistemologii, a w 2018 r. w Katedrę Kognitywistyki, którą kierowała do 2019 r. Brała udział w projekcie tworzenia kierunku studiów kognitywistyka w UMK. W 2022 r. przeszła na emeryturę, lecz jest nadal aktywna naukowo. Uczestniczy m.in. w projekcie "Klasycy Polskiej Filozofii Chrześcijańskiej XX i XXI wieku", realizowanym w ramach grantu NPRH w programie "Dziedzictwo narodowe" NPRH/DN/SW/507076-2021/11. Główny obszar jej zainteresowań naukowych stanowi filozofia umysłu, epistemologia, filozofia kognitywistyki i metodologia badań interdyscyplinarnych oraz etyka badań naukowych i rozwoju nowych technologii. Ważnym polem jej aktywności jest zaangażowanie w działalność środowiska akademickiego. Była wieloletnią członkinią Komitetu Naukoznawstwa PAN, w latach 2007-2010 oraz 2011-2014 pełniła funkcję przewodniczącej, a od 2015 do 2022 była członkinią Prezydium KN PAN. Od wielu lat współpracuje z Czeską Akademią Nauk. Dwukrotnie brała udział w roli eksperta Międzynarodowej Komisji Ewaluacyjnej Nauk Humanistycznych w Czeskiej Akademii Nauk (Humanities and Arts Evaluation Commission CAS), kierowanej przez prof. Alessandra Ferrarę. W kolejnych kadencjach aż do obecnej jest członkinią Komisji Międzynarodowej w Instytucie Filozofii Czeskiej Akademii Nauk ds. tytułu doctor scientiarum (najwyższy tytuł w Czeskiej Akademii Nauk, odpowiadający tytułowi profesora). W 2012 r. była członkinią powołanej przez francuskie Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego i Badań (Ministère de L'Enseignement Supèrieur et de la Recherche) międzynarodowej komisji ewaluacyjnej w konkursie na członków seniorów l'Institut universitaire de France. W ramach współpracy polsko-francuskiej wraz z dr hab. Wiolettą Miskiewicz (z CNR Nancy, Archives Henri Poincaré) zredagowała dwa specjalne zeszyty kwartalnika "Zagadnienia Naukoznawstwa" (z. 3. i z. 4. 2019),  którego jest redaktorem naczelnym.

Zasady udostępniania treści
udostępnij na facebook udostępnij na twitterze udostępnij na linkedin wyślij mailem wydrukuj

Powiązane artykuły

Przepis na doskonałe studia

Artykuł zawiera film

Kognitywistyka z certyfikatem

Artykuł zawiera film

Ekspert od sztucznej inteligencji

Toruń stolicą neuronauki

Artykuł zawiera galerię Artykuł zawiera film

Sztuczna inteligencja w profilaktyce demencji

Spotkanie kognitywistyki z feminizmem

Artykuł zawiera film

Na stronach internetowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika są stosowane pliki „cookies” zgodnie z Polityką prywatności.
Ustawienia zaawansowane
Na stronach internetowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika są stosowane pliki „cookies” zgodnie z Polityką prywatności. Stosowane przez nas ciasteczka służą wyłącznie do poprawienia funkcjonalności strony. Zbierane dane są przetwarzane w sposób zanonimizowany i służą do budowania analiz i statystyk, na podstawie których będziemy mogli dostosować sposób prezentowanych treści do ogólnych potrzeb użytkowników oraz podnosić ich jakość. W tym celu korzystamy z narzędzi Google Analytics, CUX i Facebook Pixel. Poniżej możliwość włączenia/wyłączenia poszczególnych z nich.
  włącz/wyłącz
Google Analitics

Korzystamy z narzędzia analitycznego Google Analytics, które umożliwia zbieranie informacji na temat korzystania ze stron Portalu (wyświetlane podstrony, ścieżki nawigacji pomiędzy stronami, czas korzystania z Portalu)

CUX

Korzystamy z narzędzia analitycznego CUX, które pozwala na rejestrowanie odwiedzin na stronach Portalu.

Facebook Pixel

Korzystamy z narzędzia marketingowego Facebook Pixel, które umożliwia gromadzenie informacji na temat korzystania z Portalu w zakresie przeglądanych stron.