Dr Mateusz Jankiewicz z Katedry Zastosowań Informatyki i Matematyki w Ekonomii zajął pierwsze miejsce w konkursie Głównego Urzędu Statystycznego na najlepszą doktorską z zakresu statystyki Dr Mateusz Jankiewicz Nauki społeczne

Najlepsze prace ekonomistów

— Redakcja
udostępnij na facebook udostępnij na twitterze udostępnij na linkedin wyślij mailem wydrukuj

Rozprawy mgr Magdaleny Ismer oraz dr. Mateusza Jankiewicza z Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK wygrały w ogólnopolskich konkursach na najlepsze prace magisterskie i doktorskie w swoich dziedzinach.

Dyplom mgr Magdaleny Ismer  otrzymał pierwszą nagrodę w konkursie na najlepszą pracę magisterską na temat pracy i polityki społecznej organizowanym przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Do napisania rozprawy pt. "Plan rozwoju zawodowego dla pracowników biurowych spółki Schoenberger Polska Enterprises" zainspirowały autorkę słowa Johanna Wolfganga von Goethego: "Kto nie idzie do przodu, ten się cofa".

Przygotowane przez magistrantkę opracowanie ma teoretyczny, empiryczny i projektowy charakter. Na podstawie badania oczekiwań pracowników, studentka zbudowała projekt systemu rozwoju zawodowego pracowników, którego brakowało w badanej organizacji. Zaproponowane przez nią rozwiązanie zostanie wdrożone w życie. Promotorem pracy był prof. dr hab. Zenon Wiśniewski z Katedry Gospodarowania Zasobami Pracy.

Wręczenie nagród odbyło się 8 grudnia w trakcie uroczystej gali w Warszawie. Link do transmisji z gali

Dr Mateusz Jankiewicz z Katedry Zastosowań Informatyki i Matematyki w Ekonomii zajął pierwsze miejsce w konkursie prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na najlepszą pracę magisterską i doktorską z zakresu statystyki obronioną w roku akademickim 2020/2021.

Nagrodzona rozprawa doktorska pt. "Przemiany w strukturze konsumpcji w państwach europejskich w świetle koncepcji zrównoważonego rozwoju" została napisana pod kierunkiem dr hab. Elżbiety Szulc, prof. UMK, a jej publiczna obrona odbyła się we wrześniu 2021 roku. 

Dr Mateusz Jankiewicz jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Katedrze Zastosowań Informatyki i Matematyki w Ekonomii Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zajmuje się zastosowaniami narzędzi współczesnej statystyki i ekonometrii przestrzennej w badaniach ekonomicznych, koncentrując swoje zainteresowania wokół metod modelowania struktury procesów ekonomicznych oraz zależności pomiędzy nimi w aspekcie przestrzennym i przestrzenno-czasowym. Jestem autorem i współautor licznych publikacji z zakresu modelowania zależności makroekonomicznych z uwzględnieniem interakcji pomiędzy sąsiadującymi jednostkami terytorialnymi.

Zasady udostępniania treści
udostępnij na facebook udostępnij na twitterze udostępnij na linkedin wyślij mailem wydrukuj

Powiązane artykuły

Chemiczne WWW z nagrodami

Wartościowe badania


Arktyczny grant

Gościnna profesura


Na stronach internetowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika są stosowane pliki „cookies” zgodnie z Polityką prywatności.
Ustawienia zaawansowane
Na stronach internetowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika są stosowane pliki „cookies” zgodnie z Polityką prywatności. Stosowane przez nas ciasteczka służą wyłącznie do poprawienia funkcjonalności strony. Zbierane dane są przetwarzane w sposób zanonimizowany i służą do budowania analiz i statystyk, na podstawie których będziemy mogli dostosować sposób prezentowanych treści do ogólnych potrzeb użytkowników oraz podnosić ich jakość. W tym celu korzystamy z narzędzi Google Analytics, CUX i Facebook Pixel. Poniżej możliwość włączenia/wyłączenia poszczególnych z nich.
  włącz/wyłącz
Google Analitics

Korzystamy z narzędzia analitycznego Google Analytics, które umożliwia zbieranie informacji na temat korzystania ze stron Portalu (wyświetlane podstrony, ścieżki nawigacji pomiędzy stronami, czas korzystania z Portalu)

CUX

Korzystamy z narzędzia analitycznego CUX, które pozwala na rejestrowanie odwiedzin na stronach Portalu.

Facebook Pixel

Korzystamy z narzędzia marketingowego Facebook Pixel, które umożliwia gromadzenie informacji na temat korzystania z Portalu w zakresie przeglądanych stron.