Nazwa 3W pochodzi od słów oznaczających wodę, wodór i węgiel Grafika przedstawia napis 3W i inne atrybuty nauk chemicznych: probówki, pierwiastki chemiczne, struktury związków chemicznych i globus. Nauki przyrodnicze

Przyszłość z 3W

— Redakcja
udostępnij na facebook udostępnij na twitterze udostępnij na linkedin wyślij mailem wydrukuj

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu dołączył do Interdyscyplinarnego Centrum Innowacji 3W. Deklarację dotyczącą współdziałania na rzecz transformacji w gospodarce podpisała prorektor ds. współpracy z otoczeniem społecznym i gospodarczym prof. dr hab. Aldona Glińska-Neweś.

Celem projektu 3W jest wsparcie świata nauki i biznesu w rozwoju nowoczesnych technologii stosowanych w przemyśle, energetyce i medycynie. Trzy zasoby – woda, wodór i węgiel – odpowiednio wykorzystane mogą zmienić polską gospodarkę w bardziej innowacyjną i konkurencyjną. Ideą 3W jest tworzenie ekosystemu, którego uczestnicy angażują się w realizację projektów, technologii i rozwiązań wykorzystujących te trzy cenne zasoby.

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu dołączył do grona uczelni, które uczestniczą w wymianie wiedzy, nawiązywaniu relacji i uzyskiwaniu wsparcia dla projektów i przedsięwzięć wykorzystujących synergię pomiędzy wodą, wodorem i nowoczesnymi technologiami węglowymi. Przystąpienie do grupy instytucji skupionych wokół idei 3W jest szansą, aby pomysły i plany opracowane naukowo zostały wykorzystane w technologii.

Na naszej uczelni prowadzonych jest wiele ambitnych, światowej klasy projektów badawczych, które jak tlenu potrzebują osadzenia w realiach biznesowych. Działania takie jak ICI 3W skutecznie pomagają powiązać naukowców z firmami energetycznymi czy produkcyjnymi, a czasem wdrożyć ich pomysły w przemyśle kosmicznym – mówi Alina Jaworska, prezes STARTOVA.PL, spółki celowej UMK koordynującej współpracę pomiędzy 3W a UMK. – To też szansa na współpracę z samorządami przy lokalnym testowaniu najnowszych osiągnięć nauki.

W ramach przystąpienia do inicjatywy 3W zidentyfikowano na UMK kilkanaście projektów wpisujących się w tematykę m.in. nowoczesnych technologii materiałowych czy wytwarzania i wspomagania magazynowania energii. Wśród nich znalazły się badania Zespołu Technologii Wodorowych i Magazynowania Energii na Wydziale Chemii, dotyczące wykorzystania materiałów na bazie węgla do zastosowań w elektrochemicznych magazynach i generatorach energii. Kierownikiem zespołu oraz koordynatorem projektu 3W z ramienia UMK jest prof. dr hab. Jerzy P. Łukaszewicz, dyrektor Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii UMK.

Interdyscyplinarne Centrum Innowacji 3W powstało w 2022 roku z inicjatywy Banku Gospodarstwa Krajowego. - Cieszymy się, że Uniwersytet Mikołaja Kopernika dołączył do Interdyscyplinarnego Centrum Innowacji 3W zrzeszającego już 36 uczelni i instytutów naukowych - mówi Łukasz Maciejewski z Banku Gospodarstwa Krajowego. - Dzięki inicjatywie 3W (woda, wodór, węgiel) naukowcy z UMK będą współtworzyć ekosystem sprzyjający badaniom związanym z ideą 3W. Jestem przekonany, że doświadczenie, kompetencje oraz baza naukowa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu będzie cennym wkładem w działalność ICI 3W.

Badaczki i badacze, którzy prowadzą lub planują rozpocząć projekty powiązane z ideą 3W, mogą skontaktować się mailowo ze spółką STARTOVA.PL: 3w@startova.pl.

Rolą Interdyscyplinarnego Centrum Innowacji 3W jest zacieśnianie współpracy świata biznesu ze środowiskiem naukowym w zakresie m.in. tworzenia programów studiów i szkoleń związanych z 3W, a także udzielanie wielopłaszczyznowego wsparcia w komercjalizacji i pozyskiwaniu finansowania dla projektów naukowych z sektora 3W, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wspólnych.  

Zasady udostępniania treści
udostępnij na facebook udostępnij na twitterze udostępnij na linkedin wyślij mailem wydrukuj

Powiązane artykuły

Neurobadania w Instytucie Psychologii

Polskie dramaty w Chinach


Nauka bliżej biznesu

Artykuł zawiera galerię Artykuł zawiera film

Wśród najbardziej wpływowych uczonych


Na stronach internetowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika są stosowane pliki „cookies” zgodnie z Polityką prywatności.
Ustawienia zaawansowane
Na stronach internetowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika są stosowane pliki „cookies” zgodnie z Polityką prywatności. Stosowane przez nas ciasteczka służą wyłącznie do poprawienia funkcjonalności strony. Zbierane dane są przetwarzane w sposób zanonimizowany i służą do budowania analiz i statystyk, na podstawie których będziemy mogli dostosować sposób prezentowanych treści do ogólnych potrzeb użytkowników oraz podnosić ich jakość. W tym celu korzystamy z narzędzi Google Analytics, CUX i Facebook Pixel. Poniżej możliwość włączenia/wyłączenia poszczególnych z nich.
  włącz/wyłącz
Google Analitics

Korzystamy z narzędzia analitycznego Google Analytics, które umożliwia zbieranie informacji na temat korzystania ze stron Portalu (wyświetlane podstrony, ścieżki nawigacji pomiędzy stronami, czas korzystania z Portalu)

CUX

Korzystamy z narzędzia analitycznego CUX, które pozwala na rejestrowanie odwiedzin na stronach Portalu.

Facebook Pixel

Korzystamy z narzędzia marketingowego Facebook Pixel, które umożliwia gromadzenie informacji na temat korzystania z Portalu w zakresie przeglądanych stron.