Zainaugurowany na UMK Światowy Kongres Kopernikański będzie miał formułę "kroczącą". Obrady będą kolejno odbywać się w Krakowie (24-26 maja), Olsztynie (21-24 czerwca), by na finał powrócić do Torunia (11-15 września) sześć osób (w tym trzech rektorów) symbolicznie inauguruje kongres, wciskając guzik Życie kampusu

Ruszył Światowy Kongres Kopernikański!

— Redakcja
udostępnij na facebook udostępnij na twitterze udostępnij na linkedin wyślij mailem wydrukuj

19 lutego, dokładnie w 550. rocznicę narodzin Mikołaja Kopernika, na UMK zainaugurowany został Światowy Kongres Kopernikański. To najważniejszy akcent obchodów Roku Kopernika, który nasz Uniwersytet organizuje wspólnie z Uniwersytetem Jagiellońskim, Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim i Instytutem Historii Nauki PAN.

Uroczystości inaugurujące Światowy Kongres Kopernikański, wpisujące się jednocześnie w obchody Święta Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, rozpoczęły się mszą świętą w Bazylice Katedralnej św. Janów, gdzie odsłonięta została pamiątkowa tablica w Kaplicy Kopernikowskiej.

Po nabożeństwie orszak akademicki złożył kwiaty pod pomnikiem Mikołaja Kopernika na toruńskim Rynku Staromiejskim.

Orszak akademicki, z udziałem honorowych gości uroczystości, złożył kwiaty pod pomnikiem Mikołaja Kopernika
fot. Jacek Smarz

W Auli UMK, gdzie kontynuowane były uroczystości, obecni byli m.in.: szef Kancelarii Prezydenta RP Grażyna Ignaczak-Bandych, minister edukacji i nauki prof. Przemysław Czarnek oraz rektorzy uniwersytetów współorganizujących z UMK Światowy Kongres Kopernikański: prof. Jacek Popiel – rektor UJ, prof. Jerzy Przyborowski – rektor UWM, a także prof. Krzysztof Mikulski – dyrektor Centrum Badań Kopernikańskich UMK.

Prof. Andrzej Sokala, rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, który pełnił rolę gospodarza inauguracji, wspominał w swoim wystąpieniu poprzednią okrągłą rocznicę kopernikańską i zaznaczył, jaką perspektywę niesie ze sobą obecna: – Niektóre z obecnych na dzisiejszej uroczystości osób pamiętają zapewne jubileusz 500-lecia urodzin Kopernika obchodzony w 1973 r. – mówił prof. Andrzej Sokala. – Nasz Uniwersytet był wówczas jednym z centrów ogólnopolskich obchodów. Tamta rocznica pozostawiła po sobie wyjątkowy ślad materialny – nowo wybudowane miasteczko uniwersyteckie na Bielanach, z siedzibami wydziałów, biblioteką, domami studenckimi, rektoratem i aulą, w której się znajdujemy.

Dziś kopernikański jubileusz obchodzimy w innej perspektywie – Uniwersytet rozwija się na co dzień tak pod względem infrastruktury, jak i poziomu naukowego oraz dydaktycznego, a obchody urodzin naszego Patrona postrzegamy przede wszystkim jako czas refleksji nad własnym dziedzictwem i przypomnienia, że postać Kopernika, mimo upływu wieków, może wciąż inspirować ludzi nauki i być wskazówką w naszych codziennych wyborach.

Prezydent Andrzej Duda w liście z okazji inauguracji Światowego Kongresu Kopernikańskiego napisał: "W tym roku Święto Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu jest jednocześnie wielkim świętem całej nauki polskiej. Wyjątkowy kopernikański jubileusz jest sposobnością, aby podkreślić, że sukcesy polskich uczonych oraz rozwój krajowych placówek akademickich i badawczo-rozwojowych są filarami pomyślności, bezpieczeństwa i dostatku naszego narodu. Oznacza to, że sfera ta powinna cieszyć się szczególnym wsparciem państwa i całej wspólnoty obywatelskiej".

Minister edukacji i nauki prof. Przemysław Czarnek podkreślił światowy format Mikołaja Kopernika jako uczonego oraz jego niezwykłą wszechstronność:

Równo 550 lat temu, tutaj – w Toruniu, urodził się najwybitniejszy polski naukowiec, człowiek wielu talentów, który rozwijał je dla Polski, Europy i świata. Bo Mikołaj Kopernik urodził się dla świata, dlatego mamy dziś wielki zaszczyt i przyjemność inaugurować Światowy Kongres Kopernikański. Był to człowiek, który badał rzeczywistość na każdej jej płaszczyźnie, zgłębiał prawdę o Bogu, człowieku i o świecie.

– Nie ma miejsca bardziej godnego niż Toruń, by inaugurować Rok Kopernika i Światowy Kongres Kopernikański – mówił w swoim wystąpieniu prof. Jacek Popiel, rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. – Dziękuję rektorowi UMK, że wspólnie z Olsztynem możemy organizować kolejne etapy tego Kongresu – mamy przekonanie, że uczestniczyć w nim będzie całe środowisko akademickie. Zapraszając do Krakowa, gdzie dominować będą dwa tematy: ekonomia i filozofia, liczymy nie tylko na refleksję naukową, ale także na możliwość przedstawienia szerszemu gronu osób miejsc, które są związane z Kopernikiem. Myślę, że to nasz obowiązek.

Do postaci Mikołaja Kopernika jako – mimo upływu czasu – wciąż aktualnego i obowiązującego wzoru dla dzisiejszych uczonych odniósł się również prof. Jerzy Przyborowski, rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie:

Mikołaj Kopernik to patron nie tylko znamienitego uniwersytetu, ale też całego świata naukowego. Wynika to z tego jak żył, jakie wartości prezentował, czym dla niego było umiłowanie prawdy – i w wymiarze religijnym, i naukowym, oraz z jego niezwykłej odwagi prezentowanej w tamtych czasach. Chciałbym też podkreślić – o czym była już dziś mowa – jego pokorę, która powinna cechować każdego uczonego.

Ważnym punktem uroczystości był wykład inauguracyjny, który wygłosił prof. Phillip James Edwin Peebles, kanadyjski astronom i kosmolog, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki za rok 2019.

Wykład prof. Phillipa Jamesa Edwina Peeblesa uświetnił toruńską inaugurację
fot. Andrzej Romański

– To zaszczyt przemawiać na Światowym Kongresie Kopernikańskim zorganizowanym z okazji 550. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika i tym samym przyczynić się do uczczenia wielkiej rewolucji kopernikańskiej, która wymusiła świadomość, gdzie jesteśmy w Układzie Słonecznym, ku niezadowoleniu niektórych w tamtym czasie, a ostatecznie ku zbudowaniu nas wszystkich – mówił noblista. – Udało mi się odegrać wiodącą rolę w dokonaniu innego wielkiego postępu: wykazaniu, że nasz wszechświat nie jest stały, lecz ewoluuje.

Goście inauguracji podkreślali, że 550. rocznica urodzin Mikołaja Kopernika to święto dla całego środowiska akademickiegofot. Andrzej Romański

Przypomnijmy, Światowy Kongres Kopernikański będzie miał formułę "kroczącą". Po lutowym święcie obrady odbywać się będą kolejno w Krakowie (24-26 maja), Olsztynie (21-24 czerwca), żeby następnie we wrześniu powrócić do Torunia (11-15 września).

W Krakowie spotkają się ekonomiści, filozofowie oraz badacze historii tych dyscyplin. W programie znajdą się sekcja filozoficzna "Dziedzictwo kopernikańskie" oraz sekcja ekonomiczna " Wokół pieniądza", której celem jest przypomnienie traktatu Mikołaja Kopernika "Monetae cudendae ratio", poświęconego wartości pieniądza oraz reformie monetarnej.

W części olsztyńskiej kongresu obrady skupią się na biografii astronoma, a także muzeach mu poświęconych. Zaplanowano sekcję biograficzną "Mikołaj Kopernik - życie i działalność", która przybliży m.in. edukację i młodość astronoma oraz jego działalność publiczną, a także sekcję muzealno-konserwatorską poświęconą problemom związanym z badaniem, inwentaryzacją oraz utrzymaniem obiektów zabytkowych, które bezpośrednio związane są z postacią Mikołaja Kopernika.

We wrześniowej odsłonie Kongresu, kiedy obrady wrócą do Torunia, wezmą udział historycy, kulturoznawcy, literaturoznawcy, historycy sztuki, astronomowie i historycy astronomii oraz przedstawiciele nauk medycznych. Ponadto zorganizowane zostaną wydarzenia skierowane do nauczycieli, edukatorów, młodzieży oraz społeczności lokalnej. W tej części zaplanowano aż sześć sekcji: astronomiczną, kulturoznawczą, historii medycyny, lekarską, nauczycielską, młodzieżową.

W czasie trwania Światowego Kongresu Kopernikańskiego odbędzie się 41. Zjazd Polskiego Towarzystwa Astronomicznego w 100-lecie jego istnienia.

Strona Kongresu: https://www.copernicus2023.com/

Media społecznościowe ŚKK:

Facebook: https://www.facebook.com/SwiatowyKongresKopernikanski

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/swiatowy-kongres-kopernikanski-world-copernican-congress

YouTube: https://www.youtube.com/@swiatowykongreskopernikanski

Zasady udostępniania treści

Galeria

 • Kliknij, aby powiększyć zdjęcie
 • Kliknij, aby powiększyć zdjęcie
 • Kliknij, aby powiększyć zdjęcie
 • Kliknij, aby powiększyć zdjęcie
 • Kliknij, aby powiększyć zdjęcie
 • Kliknij, aby powiększyć zdjęcie
 • Kliknij, aby powiększyć zdjęcie
 • Kliknij, aby powiększyć zdjęcie
 • Kliknij, aby powiększyć zdjęcie
 • Kliknij, aby powiększyć zdjęcie
 • Kliknij, aby powiększyć zdjęcie
 • Kliknij, aby powiększyć zdjęcie
 • Kliknij, aby powiększyć zdjęcie
 • Kliknij, aby powiększyć zdjęcie
 • Kliknij, aby powiększyć zdjęcie
 • Kliknij, aby powiększyć zdjęcie
 • Kliknij, aby powiększyć zdjęcie
 • Kliknij, aby powiększyć zdjęcie
 • Kliknij, aby powiększyć zdjęcie
 • Kliknij, aby powiększyć zdjęcie
 • Kliknij, aby powiększyć zdjęcie
 • Kliknij, aby powiększyć zdjęcie
 • Kliknij, aby powiększyć zdjęcie
 • Kliknij, aby powiększyć zdjęcie
 • Kliknij, aby powiększyć zdjęcie
 • Kliknij, aby powiększyć zdjęcie
 • Kliknij, aby powiększyć zdjęcie
 • Kliknij, aby powiększyć zdjęcie
 • Kliknij, aby powiększyć zdjęcie
 • Kliknij, aby powiększyć zdjęcie
 • Kliknij, aby powiększyć zdjęcie
 • Kliknij, aby powiększyć zdjęcie
 • Kliknij, aby powiększyć zdjęcie
 • Kliknij, aby powiększyć zdjęcie
 • Kliknij, aby powiększyć zdjęcie
 • Kliknij, aby powiększyć zdjęcie
 • Kliknij, aby powiększyć zdjęcie
 • Kliknij, aby powiększyć zdjęcie
 • Kliknij, aby powiększyć zdjęcie
 • Kliknij, aby powiększyć zdjęcie
 • Kliknij, aby powiększyć zdjęcie
 • Kliknij, aby powiększyć zdjęcie
 • Kliknij, aby powiększyć zdjęcie
 • Kliknij, aby powiększyć zdjęcie
 • Kliknij, aby powiększyć zdjęcie
 • Kliknij, aby powiększyć zdjęcie
 • Kliknij, aby powiększyć zdjęcie
 • Kliknij, aby powiększyć zdjęcie
 • Kliknij, aby powiększyć zdjęcie
 • Kliknij, aby powiększyć zdjęcie
 • Kliknij, aby powiększyć zdjęcie
 • Kliknij, aby powiększyć zdjęcie
 • Kliknij, aby powiększyć zdjęcie
 • Kliknij, aby powiększyć zdjęcie
 • Kliknij, aby powiększyć zdjęcie
 • Kliknij, aby powiększyć zdjęcie
 • Kliknij, aby powiększyć zdjęcie
 • Kliknij, aby powiększyć zdjęcie
 • Kliknij, aby powiększyć zdjęcie
 • Kliknij, aby powiększyć zdjęcie
 • Kliknij, aby powiększyć zdjęcie
 • Kliknij, aby powiększyć zdjęcie
 • Kliknij, aby powiększyć zdjęcie
 • Kliknij, aby powiększyć zdjęcie
 • Kliknij, aby powiększyć zdjęcie
 • Kliknij, aby powiększyć zdjęcie
 • Kliknij, aby powiększyć zdjęcie
 • Kliknij, aby powiększyć zdjęcie
 • Kliknij, aby powiększyć zdjęcie
 • Kliknij, aby powiększyć zdjęcie
 • Kliknij, aby powiększyć zdjęcie
 • Kliknij, aby powiększyć zdjęcie
 • Kliknij, aby powiększyć zdjęcie
 • Kliknij, aby powiększyć zdjęcie
 • Kliknij, aby powiększyć zdjęcie
 • Kliknij, aby powiększyć zdjęcie
 • Kliknij, aby powiększyć zdjęcie
 • Kliknij, aby powiększyć zdjęcie
 • Kliknij, aby powiększyć zdjęcie
 • Kliknij, aby powiększyć zdjęcie
 • Kliknij, aby powiększyć zdjęcie
 • Kliknij, aby powiększyć zdjęcie
 • Kliknij, aby powiększyć zdjęcie
 • Kliknij, aby powiększyć zdjęcie
 • Kliknij, aby powiększyć zdjęcie
 • Kliknij, aby powiększyć zdjęcie
 • Kliknij, aby powiększyć zdjęcie
 • Kliknij, aby powiększyć zdjęcie
 • Kliknij, aby powiększyć zdjęcie
 • Kliknij, aby powiększyć zdjęcie
 • Kliknij, aby powiększyć zdjęcie
 • Kliknij, aby powiększyć zdjęcie
 • Kliknij, aby powiększyć zdjęcie
 • Kliknij, aby powiększyć zdjęcie
 • Kliknij, aby powiększyć zdjęcie
 • Kliknij, aby powiększyć zdjęcie
 • Kliknij, aby powiększyć zdjęcie
 • Kliknij, aby powiększyć zdjęcie
 • Kliknij, aby powiększyć zdjęcie
 • Kliknij, aby powiększyć zdjęcie
 • Kliknij, aby powiększyć zdjęcie
 • Kliknij, aby powiększyć zdjęcie
 • Kliknij, aby powiększyć zdjęcie
 • Kliknij, aby powiększyć zdjęcie
 • Kliknij, aby powiększyć zdjęcie
 • Kliknij, aby powiększyć zdjęcie
 • Kliknij, aby powiększyć zdjęcie
 • Kliknij, aby powiększyć zdjęcie
 • Kliknij, aby powiększyć zdjęcie
 • Kliknij, aby powiększyć zdjęcie
 • Kliknij, aby powiększyć zdjęcie
 • Kliknij, aby powiększyć zdjęcie
 • Kliknij, aby powiększyć zdjęcie
 • Kliknij, aby powiększyć zdjęcie
 • Kliknij, aby powiększyć zdjęcie
 • Kliknij, aby powiększyć zdjęcie
 • Kliknij, aby powiększyć zdjęcie
 • Kliknij, aby powiększyć zdjęcie
 • Kliknij, aby powiększyć zdjęcie
 • Kliknij, aby powiększyć zdjęcie
 • Kliknij, aby powiększyć zdjęcie
 • Kliknij, aby powiększyć zdjęcie
 • Kliknij, aby powiększyć zdjęcie
 • Kliknij, aby powiększyć zdjęcie
 • Kliknij, aby powiększyć zdjęcie
 • Kliknij, aby powiększyć zdjęcie
 • Kliknij, aby powiększyć zdjęcie
 • Kliknij, aby powiększyć zdjęcie
 • Kliknij, aby powiększyć zdjęcie
 • Kliknij, aby powiększyć zdjęcie
 • Kliknij, aby powiększyć zdjęcie
 • Kliknij, aby powiększyć zdjęcie
 • Kliknij, aby powiększyć zdjęcie
udostępnij na facebook udostępnij na twitterze udostępnij na linkedin wyślij mailem wydrukuj

Powiązane artykuły

Świętujemy 550. urodziny Kopernika

Artykuł zawiera galerię

Wierni kopernikańskiej tradycji


Kopernikański "Głos Uczelni"

Święto Uniwersytetu 2023

Artykuł zawiera film

Na stronach internetowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika są stosowane pliki „cookies” zgodnie z Polityką prywatności.
Ustawienia zaawansowane
Na stronach internetowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika są stosowane pliki „cookies” zgodnie z Polityką prywatności. Stosowane przez nas ciasteczka służą wyłącznie do poprawienia funkcjonalności strony. Zbierane dane są przetwarzane w sposób zanonimizowany i służą do budowania analiz i statystyk, na podstawie których będziemy mogli dostosować sposób prezentowanych treści do ogólnych potrzeb użytkowników oraz podnosić ich jakość. W tym celu korzystamy z narzędzi Google Analytics, CUX i Facebook Pixel. Poniżej możliwość włączenia/wyłączenia poszczególnych z nich.
  włącz/wyłącz
Google Analitics

Korzystamy z narzędzia analitycznego Google Analytics, które umożliwia zbieranie informacji na temat korzystania ze stron Portalu (wyświetlane podstrony, ścieżki nawigacji pomiędzy stronami, czas korzystania z Portalu)

CUX

Korzystamy z narzędzia analitycznego CUX, które pozwala na rejestrowanie odwiedzin na stronach Portalu.

Facebook Pixel

Korzystamy z narzędzia marketingowego Facebook Pixel, które umożliwia gromadzenie informacji na temat korzystania z Portalu w zakresie przeglądanych stron.