Prof. dr hab. Grzegorz Bobiński, prof. dr hab. Dariusz Brzostek oraz prof. dr hab. Hanna Piotrowska-Kempisty Prof. dr hab. Grzegorz Bobiński, prof. dr hab. Dariusz Brzostek oraz prof. dr hab. Hanna Piotrowska-Kempisty Życie kampusu

W profesorskim gronie

— Redakcja
udostępnij na facebook udostępnij na twitterze udostępnij na linkedin wyślij mailem wydrukuj

Troje badaczy z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu nominowanych przez Prezydenta RP dołączyło do profesorskiego grona.

Postanowieniem Prezydenta RP tytuł profesora nadano prof. dr. hab. Grzegorzowi Bobińskiemu z Wydziału Matematyki i Informatyki, prof. dr. hab. Dariuszowi Brzostkowi z Wydziału Humanistycznego oraz prof. dr hab. Hannie Piotrowskiej-Kempisty z Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych.

Prof. dr hab. Grzegorz Bobiński jest absolwentem uniwersyteckiej klasy matematycznej w IV Liceum Ogólnokształcącym w Toruniu. W 1994 roku zdobył złoty medal na 35. Międzynarodowej Olimpiadzie Matematycznej w Hongkongu. Studia na kierunku matematyka na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK ukończył w roku 1999, uzyskując tytuł Najlepszego Absolwenta UMK. Za pracę doktorską zatytułowaną "Geometria rozmaitości modułów nad oswojonymi algebrami kwaziodwróconymi" przygotowaną pod kierunkiem prof. dr. hab. Andrzeja Skowrońskiego i obronioną w 2001 roku otrzymał nagrodę Ministra Edukacji i Sportu. Stopień doktora habilitowanego uzyskał w roku 2010, a tematem habilitacji były "Składowe nieprzywiedlne i zbiory zer półniezmienników w rozmaitościach modułów nad algebrami kwaziodwróconymi".

Pracę na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK rozpoczął w 1999 roku. Od roku 2012 pełni funkcję kierownika studiów doktoranckich w zakresie matematyki, a od roku 2020 prodziekana ds. naukowych wydziału. Jest przewodniczącym (od 2014 roku) Komitetu Okręgowego Olimpiady Matematycznej w Toruniu oraz członkiem (od roku 2020) Komitetu Matematyki PAN. Odbył roczny staż podoktorski na Uniwersytecie w Bernie oraz przebywał dwa lata w ramach stypendium Fundacji Aleksandra von Humboldta na Uniwersytecie w Bielefeld. Uzyskał dwa granty Opus NCN.

W 2005 roku został laureatem Nagrody im. Kazimierza Kuratowskiego, a w latach 2001 i 2002 był stypendystą Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. W 2020 roku otrzymał Nagrodę Rektora II stopnia za osiągnięcia naukowe.

Zainteresowania badawcze prof. Bobińskiego dotyczą geometrycznych i homologicznych problemów teorii reprezentacji algebr. Do najważniejszych jego osiągnięć należą wyniki dotyczące algebr geometrycznie nieprzywiedlnych (uzyskane wspólnie z Janem Schröerem z Uniwersytetu w Bonn), udowodnienie (wspólnie z prof. dr. hab. Grzegorzem Zwarą z UMK) normalności domknięć orbit w rozmaitościach reprezentacji kołczanów Dynkina typów A i D oraz opis trójkątów Auslander-Reiten w kategoriach homotopii modułów projektywnych nad algebrami delikatnymi. Uzyskane przez niego wyniki były publikowane w prestiżowych czasopismach matematycznych, m.in. "Advances in Mathematics", "Journal of the London Mathematical Society" i "Transactions of the American Mathematical Society".


Prof. dr hab. Dariusz Brzostek urodził się w roku 1973 w Brodnicy. Absolwent filologii polskiej na UMK, kulturoznawca, teoretyk literatury, od roku 2020 dyrektor Instytutu Nauk o Kulturze UMK. Wykładał gościnne na: University of North Carolina at Chapel Hill (2018), Guangxi Normal University, Guangdong University of Foreign Studies, Tianjin Normal University (2016). Uczestnik ogólnopolskich i międzynarodowych projektów badawczych: Towards a Global History of Music, Reggae Research Network, Sound System Outernational oraz Społeczne Obiegi Wiedzy Akademickiej. Członek Komitetu Nauk o Kulturze PAN (2020-2023) oraz współzałożyciel Central European Network for Sonic Ecologies (2018). Autor monografii: "Literatura i nierozum. Antropologia fantastyki grozy" (Toruń 2009), "Nasłuchiwanie hałasu. Audioantropologia między ekspresją a doświadczeniem" (Toruń 2014), "Wola nie-wiedzy. Horror postmodernistyczny czy groza późnej nowoczesności" (Toruń 2020); współautor (z Katarzyną Marak i Miłoszem Markockim) książki "Gameplay, Emotions and Narrative. Independent Games Experienced" (Pittsburgh, 2019). Realizował nagrania terenowe w Finlandii, Francji, Portugalii, Chinach, USA, Maroku i na Jamajce. Jego zainteresowania naukowe obejmują antropologię kulturową, sound studies, twórczość Stanisława Lema, poezję dźwiękową, muzykę eksperymentalną, horror, fantastykę naukową i afrofuturyzm.


Prof. dr hab. Hanna Piotrowska-Kempisty jest absolwentką kierunku biotechnologia Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu (2005). Stopień doktora nauk farmaceutycznych otrzymała w 2012 roku, a stopień doktora habilitowanego uzyskała na Wydziale Farmaceutycznym Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w roku 2017 na podstawie osiągnięcia naukowego pt. "Analiza mechanizmu działania przeciwnowotworowego metylowego analogu resweratrolu 3,4,5,4'-tetrametoksystylbenu (DMU-212) oraz jego metabolitu 3'-hydroksy-3,4,5,4'-tetrametoksystylbenu (DMU-214)". W latach 2005-2008 zatrudniona była jako asystent w Katedrze i Zakładzie Biochemii i Biologii Molekularnej Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Od roku 2008 do chwili obecnej pracuje w Katedrze i Zakładzie Toksykologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. W 2020 roku została zatrudniona w Katedrze Nauk Podstawowych i Przedklinicznych Instytutu Medycyny Weterynaryjnej na Wydziale Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

W roku 2013 odbyła staż naukowy w National Institutes of Health (NIH), Technology Transfer Office przy National Human Genome Research Institute w Bethesda (Maryland, USA). W 2015 roku uzyskała na okres trzech lat Stypendium dla Wybitnych Młodych Naukowców (MNiSW).

W latach 2014-2020 była członkiem Lokalnej Komisji ds. Doświadczeń na Zwierzętach w Poznaniu, a w latach 2016-2020 członkiem zespołu ekspertów do spraw oceny wniosków o stypendium Ministra Zdrowia za wybitne osiągnięcia przyznawane studentom i doktorantom.

Głównym zagadnieniem badawczym, którym się zajmuje, jest ocena aktywności biologicznej metylowych pochodnych resweratrolu w komórkach nowotworowych oraz prawidłowych jajnikowych komórkach ziarnistych. Jej zainteresowania naukowe dotyczą również toksykologii rozrodu oraz bioinżynierii komórek macierzystych.

Była kierownikiem oraz głównym wykonawcą 12 projektów naukowych, w tym: trzech jako kierownik, czterech jako główny wykonawca oraz trzech jako wykonawca, finansowanych przez NCN oraz MNiSW. Jest promotorem czterech rozpraw doktorskich oraz recenzentem w czterech postępowaniach doktorskich. Jej dorobek naukowy obejmuje 131 publikacji, a łączna wartość punktacji IF to 370.282 (7756 punktów MEiN).

Zasady udostępniania treści
udostępnij na facebook udostępnij na twitterze udostępnij na linkedin wyślij mailem wydrukuj

Powiązane artykuły

Młody konstruktor z palmą pierwszeństwa

Małe "bestie" polskich łąk

Artykuł zawiera film

Grzyby i bakterie nadzieją dla rolnictwa

Klimat dla brytyjskiej prozy


Na stronach internetowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika są stosowane pliki „cookies” zgodnie z Polityką prywatności.
Ustawienia zaawansowane
Na stronach internetowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika są stosowane pliki „cookies” zgodnie z Polityką prywatności. Stosowane przez nas ciasteczka służą wyłącznie do poprawienia funkcjonalności strony. Zbierane dane są przetwarzane w sposób zanonimizowany i służą do budowania analiz i statystyk, na podstawie których będziemy mogli dostosować sposób prezentowanych treści do ogólnych potrzeb użytkowników oraz podnosić ich jakość. W tym celu korzystamy z narzędzi Google Analytics, CUX i Facebook Pixel. Poniżej możliwość włączenia/wyłączenia poszczególnych z nich.
  włącz/wyłącz
Google Analitics

Korzystamy z narzędzia analitycznego Google Analytics, które umożliwia zbieranie informacji na temat korzystania ze stron Portalu (wyświetlane podstrony, ścieżki nawigacji pomiędzy stronami, czas korzystania z Portalu)

CUX

Korzystamy z narzędzia analitycznego CUX, które pozwala na rejestrowanie odwiedzin na stronach Portalu.

Facebook Pixel

Korzystamy z narzędzia marketingowego Facebook Pixel, które umożliwia gromadzenie informacji na temat korzystania z Portalu w zakresie przeglądanych stron.