Mgr Anna Andrzejewska realizuje doktorat w Interdyscyplinarnej Szkole Doktorskiej Academia Copernica Humanistyka i sztuka

W Radzie Młodych Naukowców

— Redakcja
udostępnij na facebook udostępnij na twitterze udostępnij na linkedin wyślij mailem wydrukuj

Mgr Anna Andrzejewska z Katedry Konserwacji-Restauracji Sztuki Nowoczesnej i Współczesnej na Wydziale Sztuk Pięknych UMK zasiądzie w Radzie Młodych Naukowców w nadchodzącej kadencji.

Nowy skład rady – organu doradczego, którego zadaniem jest wspieranie rozwoju kariery młodych badaczy – powołał 14 listopada minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

VII kadencja rady upłynęła z końcem września, w kolejnej zespół RDN tworzyć będzie 21 osób: po 4 przedstawicieli nauk inżynieryjno-technicznych, nauk społecznych oraz nauk medycznych i nauk o zdrowiu, po 2 – nauk humanistycznych, nauk rolniczych, nauk ścisłych i przyrodniczych, sztuki (w tym przedstawicielka UMK) oraz jeden reprezentant nauk teologicznych. VIII kadencja rozpoczyna się 17 listopada i potrwa do końca października 2025 roku.

Pełny skład RDN

Do zadań Rady należy m.in. identyfikowanie barier rozwoju kariery młodych naukowców oraz przygotowywanie rekomendacji dotyczących instrumentów  jej wspomagania, przybliżanie młodym uczonym mechanizmów finansowania nauki, a także wspieranie kontaktów między środowiskiem naukowym a przedsiębiorcami zainteresowanymi wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań.

Mgr Anna Andrzejewska jest specjalistką w dziedzinie konserwacji dzieł sztuki nowoczesnej i współczesnej. W 2012 roku na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika uzyskała tytuł magistra sztuki na kierunku konserwacja dzieł sztuki ze specjalnością - konserwacji malarstwa i rzeźby polichromowanej. Tematem pracy magisterskiej były asamblaże Tadeusza Kantora. Od 2017 roku zatrudniona jest w Katedrze Konserwacji-Restauracji Sztuki Nowoczesnej i Współczesnej UMK w Toruniu. Obecnie jest pracownikiem Katedry i doktorantką Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Academia Copernica. Jej badania koncentrują się na problematyce konserwacji materiałów syntetycznych jako nośnika idei artystycznej we współczesnych dziełach sztuki, w ramach projektu prowadzonego pod kierunkiem: prof. dr. hab. Dariusza Markowskiego, dr hab. Joanny Kujawy, prof. UMK, oraz Research Professor Yvonne Shashoua. W latach 2020-2022 mgr Anna Andrzejewska była członkinią priorytetowych zespołów badawczych UMK: The Interdisciplinary Team for Research, Conservation and Restoration of the Cultural Heritage at Nicolaus Copernicus University (InTeR-CoRe CH NCU) oraz Emerging Field Konserwacja i Restauracja Dziedzictwa Kulturowego na UMK w Toruniu. Jej dorobek konserwatorski obejmuje publikacje i prace konserwatorskie dotyczące kilkudziesięciu obiektów zabytkowych, zarówno sztuki dawnej, jak i najnowszej. Prowadzone przez nią badania nad metodyką konserwacji i nowymi technologiami stosowanymi w procesie konserwacji stanowią istotny wkład w rozwój ochrony dzieł sztuki i dziedzictwa kulturowego. Poza pracą naukową mgr Anna Andrzejewska aktywnie uczestniczyła w działalności samorządowej. W latach 2019-2022 była delegatem Wydziału Sztuk Pięknych do Uczelnianej Rady Doktorantów UMK oraz przewodniczącą Komisji Rewizyjnej Samorządu Doktorantów. Obecnie pełni funkcję przedstawiciela doktorantów w Radzie Dyscypliny Sztuki Plastyczne i Konserwacja Zabytków na Wydziale Sztuk Pięknych i rozpoczyna działalność w Radzie Młodych Naukowców.

Zasady udostępniania treści
udostępnij na facebook udostępnij na twitterze udostępnij na linkedin wyślij mailem wydrukuj

Powiązane artykuły

Rozwój kariery po doktoracie

Academia Copernicana czeka na zgłoszenia


Portret Kopernika osadzony w czasie

Nieznane oblicza Kopernika

Artykuł zawiera galerię

Sztuka (w) konserwacji

Artykuł zawiera galerię

Kopernik na krańcu świata


Na stronach internetowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika są stosowane pliki „cookies” zgodnie z Polityką prywatności.
Ustawienia zaawansowane
Na stronach internetowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika są stosowane pliki „cookies” zgodnie z Polityką prywatności. Stosowane przez nas ciasteczka służą wyłącznie do poprawienia funkcjonalności strony. Zbierane dane są przetwarzane w sposób zanonimizowany i służą do budowania analiz i statystyk, na podstawie których będziemy mogli dostosować sposób prezentowanych treści do ogólnych potrzeb użytkowników oraz podnosić ich jakość. W tym celu korzystamy z narzędzi Google Analytics, CUX i Facebook Pixel. Poniżej możliwość włączenia/wyłączenia poszczególnych z nich.
  włącz/wyłącz
Google Analitics

Korzystamy z narzędzia analitycznego Google Analytics, które umożliwia zbieranie informacji na temat korzystania ze stron Portalu (wyświetlane podstrony, ścieżki nawigacji pomiędzy stronami, czas korzystania z Portalu)

CUX

Korzystamy z narzędzia analitycznego CUX, które pozwala na rejestrowanie odwiedzin na stronach Portalu.

Facebook Pixel

Korzystamy z narzędzia marketingowego Facebook Pixel, które umożliwia gromadzenie informacji na temat korzystania z Portalu w zakresie przeglądanych stron.