Humanistyka i sztuka

Z mecenatem Lanckorońskich

— Redakcja
udostępnij na facebook udostępnij na twitterze udostępnij na linkedin wyślij mailem wydrukuj

Prof. dr hab. Hanna Ratuszna z Wydziału Humanistycznego znalazła się wśród tegorocznych stypendystów Fundacji Lanckorońskich. W ramach stypendium będzie w Rzymie realizować projekt "Epistolografia Henryka Siemiradzkiego (1852-1873). Artystyczna topografia miast: Charków – Kraków – Rzym".

Stypendia Fundacji Lanckorońskich przyznawane co roku przez Polską Akademię Umiejętności przeznaczone są na prowadzenie badań w Rzymie, Wiedniu, Londynie i innych ośrodkach naukowych Europy. Trafiają do uczonych prowadzących badania w ramach szeroko pojętych nauk humanistycznych, w szczególności archeologów śródziemnomorskich, historyków, historyków sztuki, filologów klasycznych i historyków filozofii.

Lista wszystkich laureatów

Badanie, które prof. Hanna Ratuszna prowadzić będzie w ramach projektu "Epistolografia Henryka Siemiradzkiego (1852-1873). Artystyczna topografia miast: Charków – Kraków – Rzym", stanowią próbę zdefiniowania miasta jako przestrzeni kulturowej, doświadczanej przez Siemiradzkiego, ustalenia roli  modelu  egzystencji, wpływu historii (tradycji) i etapów kształtowania dyskursu nowoczesności, który stanowił przeciwwagę dla melancholijnej aury schyłku wieku XIX.  W Charkowie, Krakowie i Rzymie, a zatem w miastach, w których artysta przebywał i które opisywał w listach, na przełomie XIX i XX wieku krzyżowały się wpływy kilku odmian modernizmu: niemieckiego, czeskiego, rosyjskiego, francuskiego i polskiego, ważną rolę odegrał także rozwijający się w Europie Zachodniej nurt japonizmu (japonaiserie). Miasto jako przestrzeń artystyczna uruchamia refleksje związane z problematyką egzystencjalną, ontyczną, aksjologiczną. Ważny okazuje się projekt miasta – rzeczywisty i wyobrażony (W. Benjamin), analiza przestrzeni sakralnej i świeckiej, prywatnej i publicznej (M. Wallis), koncepcje estetyczne miasta jako miejsca (W. Welsch).

Prof. dr hab. Hanna Ratuszna jest absolwentką dwóch kierunków na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu: w 1994 r. ukończyła pięcioletnie studia magisterskie na kierunku filologia polska, w 1996 r. zaś ukończyła pięcioletnie studia magisterskie na kierunku filozofia. W 2001 r. obroniła rozprawę doktorską pt. "Modernistyczna świadomość śmierci w twórczości Stanisława Przybyszewskiego", której promotorem był prof. dr hab. Wojciech Gutowski. Habilitacja miała miejsce w 2010 r. na podstawie rozprawy pt. "Błysk obrazu – z zagadnień krótkich form narracyjnych w literaturze Młodej Polski". Prof. dr hab. Hanna Ratuszna pracę na UMK rozpoczęła w 1996 r. - wówczas została zatrudniona na stanowisku asystenta w Instytucie Literatury Polskiej UMK (w Zakładzie Literatury Młodej Polski i Dwudziestolecia Międzywojennego). Od października 2001 r. zatrudniono ją w tym samym Zakładzie na stanowisku adiunkta, a od października 2015 r. pełniła funkcję kierownika Zakładu Literatury Młodej Polski i Dwudziestolecia Międzywojennego. W październiku 2019 r. została zatrudniona w Instytucie Literaturoznawstwa, gdzie pełni funkcję Kierownika Katedry Edytorstwa i Literatury Polskiej. Dorobek naukowy prof. dr hab. Hanny Ratusznej stanowi 5 monografii autorskich: "Wieczność w człowieku". O młodopolskiej świadomości śmierci w twórczości Stanisława Przybyszewskiego (Toruń 2005), "Błysk obrazu – z zagadnień krótkich form narracyjnych w literaturze Młodej Polski" (Toruń 2009), "Trwam, jestem, czuję cudnej zgody sprzeczność – o twórczości Maryli Czerkawskiej" (Toruń 2014), "Okruchy melancholii. Przybyszewski i inni – o literaturze i sztuce Młodej Polski" (Toruń 2017) oraz "Cień Hamleta – tropy szekspirowskie w literaturze przełomu XIX i XX wieku" (Toruń 2018). Jest również autorką ponad 130 artykułów naukowych w języku polskim, niemieckim i rosyjskim, opublikowanych w czasopismach (takich jak m.in. "Twórczość", "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica", "Ruch Literacki", "Przegląd Humanistyczny", "Ucrainistica", "Litteraria Copernicana", "Scripta Humana", "LiteRacje", "Proudy") oraz w monografiach zbiorowych. Zredagowała i współredagowała 10 monografii zbiorowych (wśród nich dwie wydane w wydawnictwie naukowym w Stuttgarcie). Na co dzień prowadzi konwersatoria i wykłady kursowe poświęcone literaturze i sztuce Młodej Polski, wykłady monograficzne i ogólnouniwersyteckie, wykłady poświęcone literaturze na kierunku kulturoznawstwo (historia literatury w perspektywie komparatystycznej), wykłady i konwersatoria z filozofii (na kierunkach filologia polska oraz logopedia). Więcej informacji

Zasady udostępniania treści
udostępnij na facebook udostępnij na twitterze udostępnij na linkedin wyślij mailem wydrukuj

Powiązane artykuły

Promotor duńskiej poezji

Ważna rola wśród stypendystów Fulbrighta


Wśród stypendystek L’Oréal

Nauka przekracza granice


Na stronach internetowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika są stosowane pliki „cookies” zgodnie z Polityką prywatności.
Ustawienia zaawansowane
Na stronach internetowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika są stosowane pliki „cookies” zgodnie z Polityką prywatności. Stosowane przez nas ciasteczka służą wyłącznie do poprawienia funkcjonalności strony. Zbierane dane są przetwarzane w sposób zanonimizowany i służą do budowania analiz i statystyk, na podstawie których będziemy mogli dostosować sposób prezentowanych treści do ogólnych potrzeb użytkowników oraz podnosić ich jakość. W tym celu korzystamy z narzędzi Google Analytics, CUX i Facebook Pixel. Poniżej możliwość włączenia/wyłączenia poszczególnych z nich.
  włącz/wyłącz
Google Analitics

Korzystamy z narzędzia analitycznego Google Analytics, które umożliwia zbieranie informacji na temat korzystania ze stron Portalu (wyświetlane podstrony, ścieżki nawigacji pomiędzy stronami, czas korzystania z Portalu)

CUX

Korzystamy z narzędzia analitycznego CUX, które pozwala na rejestrowanie odwiedzin na stronach Portalu.

Facebook Pixel

Korzystamy z narzędzia marketingowego Facebook Pixel, które umożliwia gromadzenie informacji na temat korzystania z Portalu w zakresie przeglądanych stron.