Dr Agnieszka Kuś i prof. dr hab. Maciej Zastempowski znaleźli się wśród laureatów konkursu Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk Nauki społeczne

Zarządzanie z nagrodami

— Redakcja
udostępnij na facebook udostępnij na twitterze udostępnij na linkedin wyślij mailem wydrukuj

Publikacje dwojga naukowców z Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania: dr Agnieszki Kuś i prof. dr. hab. Macieja Zastempowskiego zostały nagrodzone w konkursie Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk.

Praca doktorska "Działalność innowacyjna polskich małych przedsiębiorstw i źródła jej finansowania" autorstwa dr Agnieszki Kuś otrzymała nagrodę w XIV Konkursie na prace naukowe w zakresie nauk o zarządzaniu powstałe w latach 2019-2020, w kategorii "doktoraty".

Nagrodzona dysertacja prezentuje dotychczasowy stan wiedzy na temat roli małych przedsiębiorstw w strukturze gospodarczej, problematyki zarządzania działalnością innowacyjną przedsiębiorstw oraz możliwości finansowania tej działalności. Poziom innowacyjności przedsiębiorstwa jest wypadkową oddziaływania różnorodnych czynników, jednak to właśnie kwestia finansowania podejmowanych działań innowacyjnych przez polskie małe podmioty gospodarcze jest jedną z głównych przyczyn ich niskiej innowacyjności. W związku z powyższym celem głównym pracy było opracowanie modelu wyjaśniającego podejmowanie przez polskie małe przedsiębiorstwa działalności innowacyjnej. Zawarte w pracy treści przyczyniają się do wypełnienia luki poznawczej w zakresie badań dotyczących identyfikacji zakresu, czynników warunkujących oraz źródeł finansowania działalności innowacyjnej prowadzonej przez małe podmioty gospodarcze w Polsce. Praca posiada walory utylitarne i może stanowić dla praktyków zarządzania z MSP zbiór wytycznych odnośnie podejmowania, realizowania oraz finansowania działalności innowacyjnej.

Wyróżnienie w kategorii "monografie naukowe jednoautorskie" otrzymała natomiast praca prof. dr. hab. Macieja Zastempowskiego "Innowacyjność małego przedsiębiorstwa".

Wyróżniona publikacja jest próbą odpowiedzi na wciąż aktualne pytanie o to, jak budować innowacyjność przedsiębiorstwa. Bazując na fundamentach teoretycznych wyznaczonych przez teorię zasobową oraz wynikach badań ilościowych, przeprowadzonych na reprezentatywnej próbie polskich małych przedsiębiorstw, monografia ta wskazuje na kilka kluczowych elementów ich zdolności innowacyjnej. Są to zdolności przywódcze kadr zarządzających, ich nastawienie do innowacji, kultura techniczna pracowników oraz stosowane systemy szkoleń. Książka ta przeznaczona jest zarówno dla środowisk naukowych, doktorantów i studentów zarządzania, jak i szerokiego grona przedsiębiorców i menedżerów, którzy w swych codziennych działaniach nieustannie dążą do kreowania nowych produktów i usług, zdobywania nowych rynków i wdrażania nowych rozwiązań organizacyjno-marketingowych.

Konkurs został zorganizowany przez Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk. Wręczenie nagród odbyło się 22 września 2022r. w Łodzi podczas uroczystego posiedzenia plenarnego Komitetu w nowej siedzibie Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej.


Dr Agnieszka Kuś – adiunkt w Katedrze Zarządzania Przedsiębiorstwem na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W swojej aktywności zawodowej analizuje problematykę i zjawiska związane z działalnością innowacyjną współczesnych podmiotów gospodarczych. Szczególne miejsce zajmują analizy uwarunkowań rozwojowych sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Jest autorką i współautorką ponad 30 publikacji naukowych, w tym dwóch autorskich monografii oraz redaktorką kilku publikacji. Prywatnie miłośniczka kryminałów, polskiej kuchni oraz działań wspierających bioróżnorodność.

Prof. dr hab. Maciej Zastempowski pracuje na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarzadzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, kierując Katedrą Zarządzania Przedsiębiorstwem. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół problematyki innowacyjności gospodarek i przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem zdolności innowacyjnych, innowacyjnego DNA naukowców i przedsiębiorców oraz sztucznej inteligencji. Od lat związany jest z nurtem określnym jako szkoła zasobowa, w którym realizował liczne krajowe i międzynarodowe projekty badawcze. Jest autorem i współautorem ponad 100 publikacji naukowych, członkiem Komitetu Nauk Organizacji i Zarzadzania Polskiej Akademii Nauk oraz International J. A. Schumpeter Society, jak również innych polskich i zagranicznych stowarzyszeń naukowych.

Zasady udostępniania treści
udostępnij na facebook udostępnij na twitterze udostępnij na linkedin wyślij mailem wydrukuj

Powiązane artykuły

Ekonomiczny powrót po latach

Ekonomistka w Nowym Jorku


Nagroda Nobla nie do kupienia na aukcji

Patron auli ekonomistów

Artykuł zawiera galerię

Na stronach internetowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika są stosowane pliki „cookies” zgodnie z Polityką prywatności.
Ustawienia zaawansowane
Na stronach internetowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika są stosowane pliki „cookies” zgodnie z Polityką prywatności. Stosowane przez nas ciasteczka służą wyłącznie do poprawienia funkcjonalności strony. Zbierane dane są przetwarzane w sposób zanonimizowany i służą do budowania analiz i statystyk, na podstawie których będziemy mogli dostosować sposób prezentowanych treści do ogólnych potrzeb użytkowników oraz podnosić ich jakość. W tym celu korzystamy z narzędzi Google Analytics, CUX i Facebook Pixel. Poniżej możliwość włączenia/wyłączenia poszczególnych z nich.
  włącz/wyłącz
Google Analitics

Korzystamy z narzędzia analitycznego Google Analytics, które umożliwia zbieranie informacji na temat korzystania ze stron Portalu (wyświetlane podstrony, ścieżki nawigacji pomiędzy stronami, czas korzystania z Portalu)

CUX

Korzystamy z narzędzia analitycznego CUX, które pozwala na rejestrowanie odwiedzin na stronach Portalu.

Facebook Pixel

Korzystamy z narzędzia marketingowego Facebook Pixel, które umożliwia gromadzenie informacji na temat korzystania z Portalu w zakresie przeglądanych stron.