Czworo przedstawicieli władz Uniwersytetu i Wydziału Nauke Ekonomicznych i Zarządzania przed portretem prof. Sudoła, w sali, której patronem został Nauki społeczne

Patron auli ekonomistów

— Redakcja
udostępnij na facebook udostępnij na twitterze udostępnij na linkedin wyślij mailem wydrukuj

Aula Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK to odtąd "Audytorium Profesora Stanisława Sudoła". Uroczystość nadania nazwy odbyła się 5 października, a udział w niej wzięli przedstawiciele władz rektorskich, dziekańskich, samorządowych oraz obecni i byli pracownicy WNEiZ.

W trakcie wydarzenia głos zabrał m.in. JM Rektor UMK prof. dr hab. Andrzej Sokala, który zaznaczył, jak ważne dla całej społeczności uniwersyteckiej są tego typu inicjatywy - podkreślają one charakter Uniwersytetu i życia akademickiego, a także pozwalają upamiętnić tych, którzy całe swoje życie poświęcili pracy na rzecz UMK, wpisując się w jego historię. Odczytany został także list od bliskich prof. Stanisława Sudoła, którzy z powodów ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa nie mogli przybyć do kraju na uroczystość - piszą w nim o tym, jak ważny dla Profesora był Uniwersytet i  zaznaczają, że pełnił on centralny punkt ich codziennego, rodzinnego życia.

Dr hab. Włodzimierz Karaszewski, prof. UMK, były dziekan WNEiZ UMK, a prywatnie przyjaciel prof. Sudoła, tak wspomina upamiętnionego ekonomistę: "Prof. dr hab. dr hc Stanisław Sudoł, pierwszy dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, był wybitnym uczonym i badaczem, autorem fundamentalnych prac naukowych dotyczących teorii przedsiębiorstwa i immamentności nauk o zarządzania Pozostawił bogaty i niezwykle cenny dorobek naukowy, dotyczący głównie: kosztów produkcji przedsiębiorstw przemysłowych, strategii przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem relacji produktowo-rynkowych, procesów transformacji przedsiębiorstw w kierunku rynkowego systemu gospodarczego, determinant pożądanej poprawy innowacyjności polskie przedsiębiorstw i polskiej gospodarki. Był zdolnym organizatorem, oddanym pracownikiem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika i wszystkich instytucji, w których przyszło mu pracować, uznanym działaczem gospodarczym Był znakomitym nauczycielem akademickim. Nie bez racji mówi się, że najpełniej wartość życia nauczyciela ukazują jego uczniowie. Profesor Sudoł miał wielu uczniów, wielu z nich poszło w ślady Mistrza, stając się kontynuatorami jego dociekań badawczych i cenionymi nauczycielami. Prowadził badania kierując zespołami naukowo-badawczymi i w ten sposób pozostawił po sobie w Toruniu znaną szkołę badawczą. Jest to niezwykłe osiągnięcie zważywszy, że mogą pochwalić się podobnym tylko nieliczni uczeni. Stworzenie szkoły naukowej wymaga nie tylko autorytetu twórcy, ale jego chęci dzielenia się wiedzą i doświadczeniem, umiejętności doboru zespołu, właściwej organizacji jego pracy, inspirowania do wyrażania śmiałych, nawet kontrowersyjnych ocen, a przede wszystkim wyzwalania zapału do pracy i przy tym okazywania szacunku i życzliwości współpracownikom. Był uosobieniem tych wszystkich przymiotów i cech. Wielką wagę przywiązywał do badań empirycznych, realizując ich drogą własne dociekania naukowe. Każdy naukowiec podążający podobną drogą wie, jak jest ona trudna, a czasami wręcz niewdzięczna, zwłaszcza w naukach społecznych. Wyrażał słuszne przekonanie, że wyniki badań empirycznych, obok oświetlania skomplikowanych mechanizmów gospodarczych, mają niezwykle istotne znaczenie praktyczne. Bez nich bowiem jest możliwe formułowanie wniosków adekwatnych ze stanem faktycznym, nie mówiąc o podejmowaniu racjonalnych decyzji, zarówno dotyczących makro-, jak i mikroskali. Był najlepszym przykładem rzetelności badawczej w poszukiwaniu prawdy oraz uczonego śmiało i bezkompromisowo głoszącego poglądy uznane za słuszne".

Prof. Stanisław SudołProf. dr hab. Stanisław Sudoł był ekonomistą, współtwórcą Wydziału Nauk Ekonomicznych UMK (przekształconego w 1993 r. w Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania) i jego dziekanem w latach 1976-1980. Urodził się w 1928 r., dyplom magistra ekonomii uzyskał w 1954 r. w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie, stopień doktora  - w 1961 r., a doktora habilitowanego w 1972 r. Od 1990 r. był profesorem zwyczajnym. Pracę na UMK prof. Sudoł rozpoczął w 1970 r., w latach 1982-84 reprezentował Uczelnię w Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przez 23 lata był członkiem Senatu UMK (1975-98). W pracy naukowej zajmował się problemami ekonomiki, organizacji i zarządzania w odniesieniu do przemysłu i przedsiębiorstw przemysłowych. Wypromował 11 doktorów. Opracował kilka cenionych podręczników akademickich dla przedmiotu ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa przemysłowego. W 1999 r. wydał pracę "Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Teoria i praktyka zarządzania", uważaną za najpełniejsze opracowanie teoretyczne dotyczące przedsiębiorstw, jakie powstało dotychczas w Polsce. Prof. dr hab. Stanisław Sudoł był członkiem i działaczem szeregu organizacji i stowarzyszeń naukowych, m.in. Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Towarzystwa Naukowego w Toruniu. Odznaczony m. in.  Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Medalem im. Karola Adamieckiego, Srebrnym Medalem Wyższej Szkoły Technicznej w Brnie. W 2002 roku Profesor otrzymał tytuł doktora honoris causa UMK. Prof. Stanisław Sudoł zmarł 29 stycznia 2020 r. w wieku 92 lat.

Zasady udostępniania treści

Galeria

 • Kliknij, aby powiększyć zdjęcie
 • Kliknij, aby powiększyć zdjęcie
 • Kliknij, aby powiększyć zdjęcie
 • Kliknij, aby powiększyć zdjęcie
 • Kliknij, aby powiększyć zdjęcie
 • Kliknij, aby powiększyć zdjęcie
 • Kliknij, aby powiększyć zdjęcie
 • Kliknij, aby powiększyć zdjęcie
 • Kliknij, aby powiększyć zdjęcie
 • Kliknij, aby powiększyć zdjęcie
 • Kliknij, aby powiększyć zdjęcie
 • Kliknij, aby powiększyć zdjęcie
 • Kliknij, aby powiększyć zdjęcie
 • Kliknij, aby powiększyć zdjęcie
 • Kliknij, aby powiększyć zdjęcie
 • Kliknij, aby powiększyć zdjęcie
 • Kliknij, aby powiększyć zdjęcie
 • Kliknij, aby powiększyć zdjęcie
udostępnij na facebook udostępnij na twitterze udostępnij na linkedin wyślij mailem wydrukuj

Powiązane artykuły

Prestiżowa akredytacja dla ekonomistów

Rynek pracy pod lupą nowego Centrum

Artykuł zawiera galerię

Nagroda Nobla nie do kupienia na aukcji

Na stronach internetowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika są stosowane pliki „cookies” zgodnie z Polityką prywatności.
Ustawienia zaawansowane
Na stronach internetowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika są stosowane pliki „cookies” zgodnie z Polityką prywatności. Stosowane przez nas ciasteczka służą wyłącznie do poprawienia funkcjonalności strony. Zbierane dane są przetwarzane w sposób zanonimizowany i służą do budowania analiz i statystyk, na podstawie których będziemy mogli dostosować sposób prezentowanych treści do ogólnych potrzeb użytkowników oraz podnosić ich jakość. W tym celu korzystamy z narzędzi Google Analytics, CUX i Facebook Pixel. Poniżej możliwość włączenia/wyłączenia poszczególnych z nich.
  włącz/wyłącz
Google Analitics

Korzystamy z narzędzia analitycznego Google Analytics, które umożliwia zbieranie informacji na temat korzystania ze stron Portalu (wyświetlane podstrony, ścieżki nawigacji pomiędzy stronami, czas korzystania z Portalu)

CUX

Korzystamy z narzędzia analitycznego CUX, które pozwala na rejestrowanie odwiedzin na stronach Portalu.

Facebook Pixel

Korzystamy z narzędzia marketingowego Facebook Pixel, które umożliwia gromadzenie informacji na temat korzystania z Portalu w zakresie przeglądanych stron.