Social sciences

Nagroda za wybitną monografię

— Redakcja
share on twitter share on facebook share on linkedin send by email print
Fot. Andrzej Romański

Prof. dr hab. Andrzej Pietruszczak z Katedry Logiki Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych został laureatem IV edycji konkursu o Nagrodę Naukową im. Jana Łukasiewicza za książkę "Foundations of the Theory of Parthood".

Konkurs o Nagrodę Naukową im. Jana Łukasiewicza organizowany jest przez Polskie Towarzystwo Logiki i Filozofii Nauki. Wyróżnienie przyznawane jest za wybitną monografię naukową z zakresu logiki, filozofii nauki, zastosowań logiki w podstawach matematyki, informatyce i lingwistyce. Patronem Nagrody jest wybitny polski logik i filozof Jan Łukasiewicz, jeden z twórców Szkoły Lwowsko-Warszawskiej, autor logiki trójwartościowej i notacji polskiej.

W książce "Foundations of the Theory of Parthood" autor krytycznie analizuje i wyjaśnia podstawowe zagadnienia związane z mereologią, takie jak częściowość bez antysymetrii, nieistnienie elementu zerowego oraz pojęcie klasy i zbioru Leśniewskiego. Książka zagłębia się także w trzy teorie częściowości: dwie dotyczą sumarycznych aksjomatów istnienia, a trzecia dotyczy przechodniości częściowości. Monografia została wydana nakładem wydawnictwa Springer International Publishing.

Prof. dr hab. Andrzej Pietruszczak - ukończył studia z zakresu matematyki teoretycznej na Uniwersytecie Łódzkim. Dziesięć lat później obronił doktorat pt. "Logiczno-filozoficzne i formalne problemy w metodologii standardowego rachunku nazw. Systemy i ich metateoria" na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 2001 roku uzyskał habilitację na podstawie rozprawy zatytułowanej "Metamereologia". W roku 2014 otrzymał tytuł profesora nauk humanistycznych. W latach 2005-2019 pełnił funkcję kierownika Katedry Logiki Wydziału Humanistycznego UMK. Jego specjalnościami są m.in.: mereologia, geometria i topologia bezpunktowa, logika modalna i rachunek nazw. Jest jednym z redaktorów naczelnych międzynarodowego kwartalnika "Logic and Logical Philosophy". Od 1981 roku jest członkiem Polskiego Towarzystwa Filozoficznego. Jest także członkiem Polskiego Towarzystwa Logiki i Filozofii Nauki. W 2002 roku otrzymał nagrodę Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu.

share on twitter share on facebook share on linkedin send by email print

Related articles

Pamiętnik z czasu koronawirusa

Article contains a clip

Prawni eksperci w KRASP


Doradzi Bankowi Światowemu

Pierwsze miejsce za pracę o mieście


On Nicolaus Copernicus University web pages „cookies” are used. On use of cookies read in Privacy policy.
Cookies settings
On Nicolaus Copernicus Pages "cookies" are used in accord with our Privacy policy. We use "cookies" to improve functionality of our web page. Collected data are anonymized and are used to statistic and analytic purposes, for better adjusting content to user preferences and increase of quality. To approach this goal we use Google Analytics, CUX i Facebook Pixel to. Below we give you the ability of turning on/off this tools.
  on/off
Google Analitics

We use analytic tool Google Analytics, which give us information about user visits on our service (visited pages, navigation path, time of visit)

CUX

We use analytic tool CUX to regisiter visits on NCU News.

Facebook Pixel

We use marketing tool Facebook Pixel, to collect information about user visits and viewed pages.