Jedną z laureatek konkursu First Team została prof. Marta Pokrywczyńska z Wydziału Lekarskiego Prof. Marta Pokrywczyńska trzyma przed sobą szklaną butelkę z preparatem, patrzy w obiektyw i się uśmiecha Nauki przyrodnicze

Miliony na innowacyjne badania

— Redakcja
udostępnij na facebook udostępnij na twitterze udostępnij na linkedin wyślij mailem wydrukuj

Prof. dr hab. Marta Pokrywczyńska z Wydziału Lekarskiego CM UMK została laureatką konkursu First Team Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Na realizację projektu pn. "ANFIBIOM – przeciwzapalny, antyfibrotyczny, biologiczny produkt leczniczy modulujący gojenie się ran" otrzyma niemal 4 mln zł.

Projekty First Team wspierają badaczki i badaczy na wczesnym etapie kariery naukowej, do 12 lat od uzyskania stopnia naukowego doktora. Granty przyznawane są na prace badawczo-rozwojowe, które przyczynią się do rozwiązywania problemów naukowych mających znaczenie dla globalnego rynku lub wnoszących znaczący wkład do rozwiązania istotnych wyzwań społecznych. W konkursie wyłoniono 27 projektów przeznaczonych do finansowania na łączną kwotę ponad 101 mln zł. Aplikacje dotyczą różnych dziedzin nauki i ukierunkowane są na innowacyjne badania o potencjale wdrożeniowym.

Jedną z laureatek konkursu została prof. Marta Pokrywczyńska z Wydziału Lekarskiego CM UMK. Jej projekt zakłada opracowanie technologii produkcji pierwszego przeciwzapalnego, antyfibrotycznego i biologicznego produktu leczniczego, który będzie modulował gojenie się ran po zabiegach chirurgicznych w obrębie dróg moczowych. Prof. Pokrywczyńska stworzy 11-osobowy zespół badawczy i podejmie współpracę z zagranicznym ośrodkiem naukowym oraz partnerem gospodarczym z Polski. FNP na ten projekt przeznaczy 3 986 450,40 zł.

Wyniki konkursu

Prof. dr hab. Marta Pokrywczyńska jest absolwentką kierunku biotechnologia na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum UMK. Pracę doktorską pt. "Rola mezenchymalnych komórek macierzystych w remodelingu rekonstruowanej ściany pęcherza moczowego szczura" wykonała w Zakładzie Inżynierii Tkankowej CM UMK pod kierunkiem prof. Tomasza Drewy i obroniła w 2011 r. W 2018 r. uchwałą Rady Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk medycznych za cykl prac pn. "Rekonstrukcja pęcherza moczowego technikami inżynierii tkankowej, badania eksperymentalne". W lutym 2022 r. postanowieniem prezydenta RP otrzymała nominację profesorską.

Zainteresowania naukowe prof. dr hab. Marty Pokrywczyńskiej skupiają się na konstrukcji pęcherza moczowego z wykorzystaniem technik inżynierii tkankowej, w tym poszukiwaniu optymalnych biomateriałów i źródeł komórek do regeneracji rekonstruowanego pęcherza moczowego oraz badaniu molekularnych i komórkowych podstaw mechanizmu regeneracji. Nadrzędnym celem prowadzonych badań jest wprowadzenie wytworzonych technikami inżynierii tkankowej produktów leczniczych terapii zaawansowanej do praktyki klinicznej w urologii.

Zasady udostępniania treści
udostępnij na facebook udostępnij na twitterze udostępnij na linkedin wyślij mailem wydrukuj

Powiązane artykuły

Wszczep szyty na miarę

Artykuł zawiera film

Milowy krok w innowacyjnej terapii


Złoty debiut naukowy

Medyczny supertalent


Na stronach internetowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika są stosowane pliki „cookies” zgodnie z Polityką prywatności.
Ustawienia zaawansowane
Na stronach internetowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika są stosowane pliki „cookies” zgodnie z Polityką prywatności. Stosowane przez nas ciasteczka służą wyłącznie do poprawienia funkcjonalności strony. Zbierane dane są przetwarzane w sposób zanonimizowany i służą do budowania analiz i statystyk, na podstawie których będziemy mogli dostosować sposób prezentowanych treści do ogólnych potrzeb użytkowników oraz podnosić ich jakość. W tym celu korzystamy z narzędzi Google Analytics, CUX i Facebook Pixel. Poniżej możliwość włączenia/wyłączenia poszczególnych z nich.
  włącz/wyłącz
Google Analitics

Korzystamy z narzędzia analitycznego Google Analytics, które umożliwia zbieranie informacji na temat korzystania ze stron Portalu (wyświetlane podstrony, ścieżki nawigacji pomiędzy stronami, czas korzystania z Portalu)

CUX

Korzystamy z narzędzia analitycznego CUX, które pozwala na rejestrowanie odwiedzin na stronach Portalu.

Facebook Pixel

Korzystamy z narzędzia marketingowego Facebook Pixel, które umożliwia gromadzenie informacji na temat korzystania z Portalu w zakresie przeglądanych stron.