Ks. prof. dr hab. Stanisław Suwiński i prof. dr hab. Maciej Słupski Kolaż zdjęć portretowych ks. prof. Suwińskiego i prof. Słupskiego Humanistyka i sztuka

Nowi profesorowie

— Redakcja
udostępnij na facebook udostępnij na twitterze udostępnij na linkedin wyślij mailem wydrukuj

Kolejni naukowcy z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu otrzymali nominacje profesorskie.

Na mocy postanowienia Prezydenta RP do profesorskiego grona dołączyło dwóch badaczy z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu: ks. prof. dr hab. Stanisław Suwiński z Wydziału Teologicznego oraz prof. dr hab. Maciej Słupski z Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum UMK.

Ks. prof. dr hab. Stanisław Suwiński – urodził się w 1967 r. w Skarlinie. Studiował w Wyższym Seminarium Duchownym diecezji chełmińskiej w Pelplinie w latach 1987-1993. Pracę magisterską pt. "Problematyka moralno-prawna w korespondencji św. Grzegorza Wielkiego" obronił w 1993 r. na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W tym samym roku otrzymał święcenia kapłańskie i rozpoczął pracę jako wikariusz parafii pw. św. Antoniego w Toruniu, gdzie do 1998 r. pracował też jako nauczyciel religii. Studia specjalistyczne w zakresie teologii duchowości odbył na Uniwersytecie Kardynał Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w latach 1998-2002, po których uzyskał stopień doktora na podstawie pracy pt. "Duchowość zakonna Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej".

Od 2000 roku jest wykładowcą teologii duchowości w Wyższym Seminarium Duchownym diecezji toruńskiej, a od 2004 roku pracuje na Wydziale Teologicznym UMK w Toruniu, gdzie habilitował się w 2014 r. Jest wiceprezesem Polskiego Stowarzyszenia Teologów Duchowości, członkiem Polskiego Towarzystwa Teologicznego oraz Rady Naukowej Instytutu Jana Pawła II w Lublinie. Od 2014 roku jest wizytatorem katechetycznym diecezji toruńskiej.

Autor kilkunastu monografii, artykułów oraz organizator licznych konferencji naukowych. W swojej pracy badawczej zajmuje się problematyką życia duchowego we współczesnych uwarunkowaniach społeczno-kulturowych, duchowością zakonną oraz młodzieży. Opublikował monografię pt. "Duchowość młodzieży w perspektywie ewangelizacji" (Pelplin, 2021). Odbył kilka staży zagranicznych: w Paryżu (2008/2009), Koszycach (2019) i Rzymie (2021). Został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (2020).

Prof. dr hab. Maciej Słupski - studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Gdańsku ukończył w 1984 r. W trakcie studiów trzykrotnie odbywał praktyki w szwajcarskim Szpitalu Kantonalnym w Winterthur. W 1985 r. rozpoczął pracę w Klinice Urologii Akademii Medycznej w Bydgoszczy. Specjalizację pierwszego stopnia z chirurgii uzyskał w 1989 r. po dwuletnim stażu w Klinice Chirurgii Ogólnej i Naczyń, gdzie pracował w latach 1988-2000. Certyfikat Polskiego Towarzystwa Ultrasonofraficznego uprawniający do samodzielnego wykonywania badań i zabiegów pod kontrolą USG otrzymał w 1992 r. W 1993 r. uzyskał II stopień specjalizacji z chirurgii ogólnej, a dwa lata później stopień doktora nauk medycznych na podstawie rozprawy "Ocena zewnętrznego drenażu pod kontrolą ultrasonografii w leczeniu zbiorników płynu powstałych w przebiegu ostrego zapalenia trzustki". W 2000 r. został zatrudniony w nowo powstałej Klinice Transplantologii i Chirurgii Ogólnej ówczesnej Akademii Medycznej w Bydgoszczy, gdzie do końca 2012 r. pełnił funkcję zastępcy kierownika Kliniki.

W 2004 r. uzyskał specjalizację z transplantologii klinicznej. Stopień doktora habilitowanego otrzymał w 2011 roku na podstawie rozprawy "Badania nad wpływem angiotensyny II na reaktywność śródbłonka i mięśniówki gładkiej ludzkich tętnic krezkowych poddanych niedokrwieniu i reperfuzji w modelu doświadczalnym". Od stycznia 2013 r. prowadzi Klinikę Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej (obecnie Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Wątroby i Chirurgii Transplantacyjnej). Do końca 2015 r. aktywnie uczestniczył w programie transplantacji nerek, wykonał wówczas ponad 500 przeszczepień. W 2013 r., jako kierownik Kliniki Chirurgii w Bydgoszczy, równolegle prowadził program transplantacji nerek w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Olsztynie, gdzie przeprowadził łącznie 22 przeszczepy. W styczniu 2017 r. przeprowadził pierwszą transplantację wątroby w regionie kujawsko-pomorskim.

Od 1998 r. współpracuje z Centre Hepato-Biliaire w Paryżu. Jest autorem i współautorem 120 prac oryginalnych, kazuistycznych, monografii, doniesień zjazdowych krajowych i zagranicznych. Więcej informacji

Zasady udostępniania treści
udostępnij na facebook udostępnij na twitterze udostępnij na linkedin wyślij mailem wydrukuj

Powiązane artykuły

Granty na rozwój humanistyki

Miliony w Opusie


Thorunium wraca do autorki

Radioastronomiczny sukces


W Radzie NCN

Stypendystka na Sorbonie


Na stronach internetowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika są stosowane pliki „cookies” zgodnie z Polityką prywatności.
Ustawienia zaawansowane
Na stronach internetowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika są stosowane pliki „cookies” zgodnie z Polityką prywatności. Stosowane przez nas ciasteczka służą wyłącznie do poprawienia funkcjonalności strony. Zbierane dane są przetwarzane w sposób zanonimizowany i służą do budowania analiz i statystyk, na podstawie których będziemy mogli dostosować sposób prezentowanych treści do ogólnych potrzeb użytkowników oraz podnosić ich jakość. W tym celu korzystamy z narzędzi Google Analytics, CUX i Facebook Pixel. Poniżej możliwość włączenia/wyłączenia poszczególnych z nich.
  włącz/wyłącz
Google Analitics

Korzystamy z narzędzia analitycznego Google Analytics, które umożliwia zbieranie informacji na temat korzystania ze stron Portalu (wyświetlane podstrony, ścieżki nawigacji pomiędzy stronami, czas korzystania z Portalu)

CUX

Korzystamy z narzędzia analitycznego CUX, które pozwala na rejestrowanie odwiedzin na stronach Portalu.

Facebook Pixel

Korzystamy z narzędzia marketingowego Facebook Pixel, które umożliwia gromadzenie informacji na temat korzystania z Portalu w zakresie przeglądanych stron.