Prof. Czesław Łapicz i prof. Joanna Kulwicka-Kamińska kierowali badaniami, których efektem jest krytyczne wydanie "Tefsiru Tatarów Wielkiego Księstwa Litewskiego". Humanistyka i sztuka

Historyczne wydanie tatarskiego tefsiru

— Redakcja
udostępnij na facebook udostępnij na twitterze udostępnij na linkedin wyślij mailem wydrukuj

Pracownicy Centrum Badań Kitabistycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu przygotowali krytyczne wydanie pierwszego na świecie przekładu Koranu na język słowiański, tj. na XVI-wieczną polszczyznę północnokresową, a zarazem chronologicznie trzeciego przekładu tej Księgi na język europejski.

Badania były prowadzone w dwóch edycjach grantu: Tefsir - projekt filologiczno-historycznego opracowania oraz krytycznego wydania tzw. tefsiru Tatarów Wielkiego Księstwa Litewskiego z 2 połowy XVI w. (pierwszego przekładu Koranu na język polski) (2013-2016) i Tefsir - projekt filologiczno-historycznego opracowania oraz krytycznego wydania tzw. tefsiru Tatarów Wielkiego Księstwa Litewskiego z 2 połowy XVI w. (pierwszego przekładu Koranu na język polski). Część druga (2017-2022), realizowanych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, modułu Dziedzictwo Narodowe.

Międzynarodowo i interdyscyplinarnie

Zespoły grantowe tworzyli badacze reprezentujący różne dziedziny wiedzy i różne specjalności: slawiści (poloniści oraz białoruteniści, w tym historycy języka i dialektolodzy), orientaliści (arabiści, turkolodzy i semitolog), historycy, literaturoznawcy, kulturoznawcy, politolodzy i leksykografowie. Byli to naukowcy z 12 ośrodków naukowo-badawczych z 5 państw (Polski, Ukrainy, Litwy, Białorusi i Turcji).

Pracami kierowali prof. Czesław Łapicz i prof. Joanna Kulwicka-Kamińska z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Autorom projektu przyświecała intencja wprowadzenia do świadomości społecznej oraz do obiegu naukowego oryginalnego źródła filologicznego, jakim jest piśmiennictwo religijne Tatarów-muzułmanów od 620 lat zamieszkujących ziemie byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego i Korony Polskiej.

To oni dokonali pierwszego przekładu Koranu na język polski, który ze względów doktrynalnych nazwali tefsirem, czyli "objaśnieniem" arabskiego oryginału świętej Księgi, co wpisuje się w tradycję takich tłumaczeń zarówno w krajach o silnie zakorzenionej kulturze islamu, jak i w krajach niemuzułmańskich. W tych ostatnich modelem właściwym mniejszościom muzułmańskim jest twórczość w językach miejscowych, zapisywana odpowiednio przystosowanym alfabetem arabskim i rozwijająca się pod silnym wpływem tradycji i kultury islamu. Nosi ona nazwę literatury aljamiado.

Projekt miał charakter długofalowych zespołowych prac dokumentacyjnych, badawczych i edytorskich o fundamentalnym znaczeniu dla dziedzictwa i kultury nie tylko narodowej, ale i europejskiej. Przedmiotem badań naukowych był bowiem pierwszy słowiański, a zarazem prawdopodobnie trzeci – po łacińskim (opublikowanym – dzięki staraniom Marcina Lutra – w 1543 r.) i opartym na nim tłumaczeniu włoskim (opublikowanym w 1547 r.) – przekład Koranu na język europejski. Powstał on w okresie reformacji, w dobie rozkwitu przekładów ksiąg sakralnych (m.in. Biblii) na języki wernakularne.

U XVIII-wiecznego źródła

Podstawę edycji stanowi najstarsza (1723) pełna rękopiśmienna kopia tatarskiego tefsiru. Kopię tę, ze względu na miejsce przechowywania, nazywamy tefsirem z Olity (TAL, od litewskiego Alytus). Jest to zabytek obecnie znajdujący się na Litwie i pozostający w posiadaniu prywatnym. Tylko część manuskryptu swoją genezą sięga początku XVIII wieku; fragmenty korygowane, uzupełniane bądź dopisane przez późniejszych użytkowników pochodzą z 1836 roku, co ustalono na podstawie kolofonów.

Materiał komparatystyczny dla zespołowych interdyscyplinarnych badań, których wyniki zostały przedstawione w wydaniu przygotowanym przez naukowców z UMK stanowiło 14 innych tefsirowych kopii, pochodzących z okresu od XVII do XIX wieku, a także fragmenty tefsirów zawarte w formie odniesień, nawiązań i cytatów w kilku tatarskich kitabach i chamaiłach.

Na opracowanie składają się: tom teoretyczno-komentarzowy, zawierający części historyczną, politologiczną, przekładoznawczą oraz językoznawczą i literaturoznawczą, zarówno slawistyczną, jak i orientalistyczną, oraz krytyczna edycja tekstu.

Jak podkreślają autorzy, tak przygotowana edycja może stanowić podstawę źródłową do badań naukowych z zakresu wielu dziedzin – m.in. slawistyki, orientalistyki, kulturoznawstwa, religioznawstwa, politologii, historii, etnologii, teologii itp.

Strona projektu "Tefsir"

 

Zasady udostępniania treści
udostępnij na facebook udostępnij na twitterze udostępnij na linkedin wyślij mailem wydrukuj

Powiązane artykuły

Granty na rozwój humanistyki

Teksty do słuchania


Klimat dla brytyjskiej prozy

Z mecenatem Lanckorońskich


W uznaniu za pamięć historyczną

Na stronach internetowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika są stosowane pliki „cookies” zgodnie z Polityką prywatności.
Ustawienia zaawansowane
Na stronach internetowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika są stosowane pliki „cookies” zgodnie z Polityką prywatności. Stosowane przez nas ciasteczka służą wyłącznie do poprawienia funkcjonalności strony. Zbierane dane są przetwarzane w sposób zanonimizowany i służą do budowania analiz i statystyk, na podstawie których będziemy mogli dostosować sposób prezentowanych treści do ogólnych potrzeb użytkowników oraz podnosić ich jakość. W tym celu korzystamy z narzędzi Google Analytics, CUX i Facebook Pixel. Poniżej możliwość włączenia/wyłączenia poszczególnych z nich.
  włącz/wyłącz
Google Analitics

Korzystamy z narzędzia analitycznego Google Analytics, które umożliwia zbieranie informacji na temat korzystania ze stron Portalu (wyświetlane podstrony, ścieżki nawigacji pomiędzy stronami, czas korzystania z Portalu)

CUX

Korzystamy z narzędzia analitycznego CUX, które pozwala na rejestrowanie odwiedzin na stronach Portalu.

Facebook Pixel

Korzystamy z narzędzia marketingowego Facebook Pixel, które umożliwia gromadzenie informacji na temat korzystania z Portalu w zakresie przeglądanych stron.