Wydarzenia: Wrzesień 2023

dowiedz się więcej

Wystawa fotograficzna w KOI

11 września o godz. 18:00 w Kopernikańskim Ośrodku Integracji odbędzie się wernisaż wystawy fotograficznej Miłosza Pawlaka "Depresja wśród studentów".

"Wszystko zaczęło się trzy lata temu, kiedy nasz kolega popełnił samobójstwo" – mówi autor fotografii Miłosz Pawlak w jednym ze swoich wywiadów. Tak rozpoczęła się seria działań mających na celu zwrócenie uwagi na stan zdrowia psychicznego młodych dorosłych. Wernisaż jest ich ostatnim etapem.

Wystawa będzie okazją do zapoznania się z historiami studentów uwiecznionych na zdjęciach, którzy zdecydowali się opowiedzieć o swoich doświadczeniach. Wydarzenie będzie także impulsem do rozmowy o depresji.

Wernisaż rozpocznie się 11 września o 18:00 w Kopernikańskim Ośrodku Integracji UMK (ul. Olszewskiego 16). Wystawa będzie dostępna przez 2 tygodnie.

Wydarzenie na Facebooku: https://fb.me/e/7iMsbGwje

dowiedz się więcej

Światowy Kongres Kopernikański w Toruniu

Wielki finał Światowego Kongresu Kopernikańskiego odbędzie się w dniach 12-16 września w Toruniu. W toruńskiej części obrad wezmą udział historycy, kulturoznawcy, literaturoznawcy, historycy sztuki, astronomowie i historycy astronomii oraz przedstawiciele nauk medycznych. Ponadto zorganizowane zostaną wydarzenia skierowane do nauczycieli, edukatorów, młodzieży oraz społeczności lokalnej.

Światowy Kongres Kopernikański organizowany jest w 550. rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika przez trzy uczelnie: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, a także Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk.

Wstęp na wszystkie wydarzenia Światowego Kongresu Kopernikańskiego jest bezpłatny, ale na większość obrad (wystąpień konferencyjnych) i warsztatów w ramach sekcji tematycznych obowiązują zapisy elektroniczne. Program można sprawdzić na stronie https://kopernik550.umk.pl/pl/program.

W czasie trwania Światowego Kongresu Kopernikańskiego w dniach 11-15 września 2023 r. odbędzie się również 41. Zjazd Polskiego Towarzystwa Astronomicznego. W roku 2023 PTA obchodzi 100-lecie swojego istnienia. Więcej informacji o 41. Zjeździe Polskiego Towarzystwa Astronomicznego.

dowiedz się więcej

Międzynarodowa konferencja naukowa w Collegium Maius

Katedra Kulturoznawstwa na Wydziale Humanistycznym UMK organizuje międzynarodową konferencję naukową "Iluzje w tratrze/poza teatrem. Performans intermedialny od renesansu do dziś". Wydarzenie zaplanowano na 13 i 14 września 2023 r. w Collegium Maius.

Przez dwa dni konferencji międzynarodowa grupa badaczy i praktyków rozmawiać będzie o tym, w jaki sposób i z jakimi konsekwencjami sztuki performatywne wchodziły od wieków w intermedialne relacje ze "starymi" oraz "nowymi" technologiami audiowizualnego przekazu i wciągały odbiorców w kreowany świat iluzji. Konferencja stanowi propozycję podążania tropem archeologiczno-medialnym, czemu patronują wystąpienia zaproszonych badaczy zagranicznych.

Konferencję otworzy wykład prof. Erkkiego Huhtamo (University of California Los Angeles, USA), autora książki "Illusions in Motion. Media Archeology of the Moving Panorama and Related Spectacles". Drugiego dnia konferencji zapraszamy na wykład prof. Petera W. Marxa (University of Cologne, Niemcy), autora książki "A Cultural History of Theatre in the Age of Empire".

Szczegółowy program konferencji

dowiedz się więcej

Zanieczyszczenie światłem - konferencja

Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMK w Toruniu oraz Light Pollution Think Tank zapraszają do aktywnego uczestnictwa w VII Ogólnopolskiej Konferencji na temat Zanieczyszczenia Światłem. Konferencja odbędzie się Toruniu 14–15 września 2023 roku i będzie towarzyszyła obradom Światowego Kongresu Kopernikańskiego.

Głównym celem konferencji jest prezentacja aktualnego stanu wiedzy i wymiana doświadczeń w zakresie zanieczyszczenia środowiska sztucznym światłem oraz dyskusja nad działaniami służącymi łagodzeniu jego negatywnych skutków.

Konferencja ma charakter interdyscyplinarny. Do udziału w niej zaproszone są osoby związane z szeroko rozumianą ochroną środowiska, medycyną i zdrowiem publicznym, astronomią, techniką świetlną, architekturą, urbanistyką i planowaniem przestrzennym, a także przedstawicieli administracji publicznej wszystkich szczebli i organizacji pozarządowych działających na rzecz ochrony nocnego nieba oraz firm dostarczających aparaturę rejestrującą czy realizujących pomiary wybranych aspektów zanieczyszczenia światłem.

Więcej informacji w dołączonym komunikacie nr 1 oraz na stronie.

dowiedz się więcej

Seminarium naukowe z prof. Erkkim Huhtamo

Katedra Kulturoznawstwa UMK organizuje otwarte seminarium naukowe z udziałem prof. Erkkiego Huhtamo (University of California, Los Angeles, USA). Spotkanie odbędzie się 15 września 2023 r. na Wydziale Humanistycznym UMK i będzie prowadzone w języku angielskim.

Tematem spotkania będzie "Rozrywka, komunikacja i performans w Europie Środkowej XIX i XX wieku ("Entertainment, Communication, and Performance in 19th and 20th Century Central Europe"). Wizyta zagranicznego gościa będzie okazją do dyskusji na temat urządzeń medialnych, innowacyjnych scenografii, tradycji popularnych widowisk, atrakcji kulturalnych i wczesnych zabawek optycznych.

Seminarium odbędzie się 15 września o godz. 10:00 w sali 307 Collegium Maius. Osoby zainteresowane proszone są o wcześniejsze zgłoszenie udziału w wiadomości e-mail: illusionsinoutside@gmail.com. Wydarzenie to jest częścią wizyty profesora Erkkiego Huhtamo na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, finansowanego przez Uniwersyteckie Centrum Doskonałości "IMSErt - Interacting Minds, Societies, Environments".

Prof. Erkki Huhtamo (UCLA, Departments of Design Media Arts, and Film, Television, and Digital Media) jest pionierem archeologii mediów, autorem kluczowych dla tego podejścia artykułów i książek, m.in. "Media Archaeology. Approaches, Applications, and Implications" oraz monografii "Illusions in Motion. Media Archaeology of the Moving Panorama and Related Spectacles". Zainteresowania badawcze łączy z kolekcjonowaniem unikalnych, dawnych artefaktów kultury medialnej, jest kuratorem wystaw sztuki mediów.

dowiedz się więcej

Marek Żuławski - wystawa

15 września 2023 r. odbędzie się wernisaż wystawy pt. "Marek Żuławski. Malarstwo z kolekcji Muzeum Uniwersyteckiego". Na wydarzenie zapraszają JM Rektor UMK, dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu oraz dyrektor Centrum Sztuki Współczesnej "Znaki Czasu".

Marek Żuławski (syn znanego pisarza Jerzego Żuławskiego, autora m.in. trylogii "Na srebrnym globie") związany był z Toruniem – w latach 20. XX w. chodził tu do gimnazjum. Jego matka Kazimiera Żuławska prowadziła w mieście słynny salon literacko-artystyczny w pensjonacie "Zofijówka", goszcząc m.in. Stanisława Ignacego Witkiewicza, Stanisława Przybyszewskiego i Juliusza Osterwę.

Wystawa będzie największą ekspozycją prac tego artysty i obejmie ponad 250 dzieł sztuki, na które składają się obrazy olejne, akryle, serigrafie, rysunki tuszem, litografie, kolaże, rzeźby oraz pamiątki po malarzu. W większości dzieła te zostały podarowane Uniwersytetowi przez żonę artysty - Marylę Żuławską. Wybrane dzieła sztuki, prezentujące dorobek Żuławskiego – począwszy od lat 30. do 80. XX w. – dają sposobność do prześledzenia całej, niezwykle bogatej drogi artystycznej oraz starań malarza do wypracowania własnego, unikatowego stylu.

Wernisaż rozpocznie się 15 września 2023 r. o godz. 18:00 w Centrum Sztuki Współczesnej "Znaki Czasu" w Toruniu przy ul. Wały gen. Sikorskiego 13. Wystawa jest jednym z wydarzeń towarzyszących wrześniowej odsłonie Światowego Kongresu Kopernikańskiego.

dowiedz się więcej

Uroczyste posiedzenie Rady Naukowej Polskiej Misji Historycznej

19 września 2023 r. o godz. 11:00 rozpocznie się uroczyste posiedzenie Rady Naukowej Polskiej Misji Historycznej. Spotkanie odbędzie się na Wydziale Nauk Historycznych UMK w sali Rady Wydziału im. Karola Górskiego.

W 2021 roku Polska Misja Historyczna obchodziła jubileusz 20-lecia działalności, pandemia utrudniła jednak odpowiednie uczczenie tego wydarzenia. Okazją dla przypomnienia o okolicznościach powstania tej naukowej zagraniczej placówki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika oraz uczczenia osób zaangażowanych w jej powstanie i działalność jest uroczyste publiczne posiedzenie Rady Naukowej Misji, które odbędzie się 19 września 2023 roku w Toruniu.

Program:

  • Powitanie: JM Rektor prof. dr hab. Andrzej Sokala (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu); dziekan prof. dr hab. Stanisław Roszak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu); dziekan prof. dr hab. Thomas Baier (Uniwersytet Juliusza i Maksymiliana w Würzburgu); Przewodniczący Rady Naukowej prof. dr hab. Andrzej Radzimiński
  • Przedstawienie historii Polskiej Misji Historycznej oraz działalności tej placówki: prof. dr hab. Leszek Zygner i dr Renata Skowrońska
  • Uczczenie osób zasłużonych dla Polskiej Misji Historycznej: laudacja dla prof. dr. hab. Helmuta Flacheneckera wygłoszona przez prof. dr. hab. Janusza Tandeckiego oraz wręczenie Medalu Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego "Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis"
  • Wystąpienie prof. dr. hab. Helmuta Flacheneckera
  • Prezentacja publikacji Misji: Rocznik "Biuletyn Polskiej Misji Historycznej" (prof. dr dr hab. Leszek Zygner i dr Renata Skowrońska), Seria "Prussia Sacra. Historische Beschreibung der Kirche im Deutschordensland Preußen" (prof. dr hab. Andrzej Radziminski), Seria "Studienreihe der Polnischen Historischen Mission" (w imieniu redaktorów dr Renata Skowrońska), Seria "Geschichte im mitteleuropäischen Kontext" (redaktorzy poszczególnych tomów), katalog wystawy "Vielerlei Wiederaufbau. Erfahrungen und Wahrnehmungen in Städten Polens und Frankens nach 1945 = Różne drogi odbudowy. Doświadczenia i spostrzeżenia w odnawianiu miast Polski i Frankonii po 1945 roku" (dr Renata Skowrońska)

Strona Polskiej Misji Historycznej

dowiedz się więcej

Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Badań Układu Nerwowego

Od 20 do 23 września 2023 r. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu będzie gospodarzem 16. Międzynarodowego Kongresu Polskiego Towarzystwa Badań Układu Nerwowego. W wydarzeniu weźmie udział blisko 300 osób z całego świata.

Międzynarodowe spotkania Polskiego Towarzystwa Badań Układu Nerwowego organizowane są co dwa lata.

W programie naukowym tegorocznej konferencji zaplanowano sześć wykładów plenarnych, 15 sympozjów oraz kilka wykładów specjalnych.

Wśród uczonych, których wystąpienia przewidziano podczas kongresu, znaleźli się: Christian Keysers (Netherlands Institute for Neuroscience, Holandia), Carl Petersen (EPFL Brain Mind Institute, Szwajcaria), Maria Grazia Spillantini (Cambridge University, Wielka Brytania), Bożena Kamińska (Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk), Zoltan Molnar (University of Oxford, Wielka Brytania) oraz Inbal Goshen (The Hebrew University, Izrael).

Pełny program

Więcej informacji

dowiedz się więcej

Zjazd Katedr Prawa Karnego

Wydział Prawa i Administracji UMK organizuje Zjazd Katedr Prawa Karnego, który zostanie połączony z jubileuszem prof. dr hab. Violetty Konarskiej-Wrzosek, wieloletniej kierownik Katedry Prawa Karnego UMK. Zjazd odbędzie się w dniach 20-21 września.

W Toruniu spotkają się polscy karniści, którzy będą dyskutować na temat stanu polskiego prawa karnego po 25 latach obowiązywania Kodeksu karnego z 1997 r. Obrady będą odbywały się w Hotelu Bulwar (ul. Bulwar Filadelfijski 18) w Toruniu.

Tegoroczny zjazd jest drugim tego typu wydarzeniem w grodzie Kopernika; pierwszy odbył się w 2010 r. i był połączony z jubileuszem prof. dr. hab. Andrzeja Marka.

Więcej informacji: https://zkpk-torun2023.umk.pl/pages/main_page/

dowiedz się więcej

Zjazd Historyków Ustroju i Prawa oraz Doktryn Polityczno-Prawnych

21 i 22 września odbędzie się w Toruniu XXIX Ogólnopolski Zjazd Historyków Ustroju i Prawa oraz Doktryn Polityczno-Prawnych „Znaczenie historii prawa dla współczesnego dyskursu prawniczego”.

Gospodarzami spotkania są w tym roku Katedra Historii Doktryn Polityczno-Prawnych i Prawa Niemieckiego oraz Katedra Prawa Rzymskiego, Historii Prawa i Ustrojów Państwowych UMK.

Udział w Zjeździe zapowiedziało 135 badaczy, reprezentujących ośrodki naukowe z Polski i z zagranicy. Na Wydziale Prawa i Administracji UMK toczyć się będą dyskusje poświęcone historii prawa polskiego, powszechnej historii prawa, prawa rzymskiego, historii doktryn politycznych i prawnych. Zaplanowano dwie sesje plenarne oraz 20 bardziej wyspecjalizowanych paneli.
Program obrad dostępny jest pod adresem: zjazdhistoriaprawa.umk.pl/pages/program/ 

dowiedz się więcej

XIX Konferencja "Informatyka w Edukacji"

W dniach 22-24 września 2023 r. na Wydziale Matematyki i Informatyki odbędzie się XIX Konferencja "Informatyka w Edukacji (IwE2023). Tematem przewodnim tegorocznej edycji jest "Edukacja informatyczna - wyzwania współczesnego świata".

Sztuczna inteligencja w edukacji, myślenie komputacyjne, kompetencje cyfrowe, w tym cyberbezpieczeństwo - to często omawiane tematy naszych czasów. Edukacja musi sprostać wyzwaniom, które stawia nowa technologia. Zmiany w edukacji potrzebują zatem nauczycieli, zapewne w nieco innej roli, głównie przewodników i doradców uczniów, by przeprowadzać uczniów i uczennice przez te meandry naszpikowane technologią, jednocześnie uczulając na względy osobiste, ludzkie i społeczne. Od blisko dwóch lat w kilku uniwersytetach w Polsce przy wsparciu Ministerstwa Edukacji i Nauki są prowadzone studia podyplomowe dla nauczycieli informatyki. To jeden z impulsów, by uczelnie poważnie potraktowały kształcenie nauczycieli, przygotowanych na te i inne wyzwania. 

Konferencja kierowana jest do nauczycieli szkolnych i akademickich, naukowców, metodyków, instytucji edukacyjnych, ministerstw, ośrodków metodycznych, firm edukacyjnych i wszystkich zainteresowanych rozwojem edukacji informatycznej w naszym kraju i na świecie. Organizatorzy zachęcają do zgłaszania referatów, warsztatów i publikacji do 20 sierpnia 2023 roku. 

Szczegółowe informacje o konferencji, zasady zgłaszania wystąpień, warsztatów i publikacji znajdują się na stronie https://iwe.mat.umk.pl.

dowiedz się więcej

Absolwent z Kulturą: Bydgoski Sen

Program Absolwent UMK organizuje wycieczkę autokarową z cyklu "Absolwent z Kulturą". Kluczowym punktem wyjazdu będzie spektakl baletowy "Sen nocy letniej" w Operze Nova.

W wycieczce mogą wziąć udział absolwenci i absolwentki z osobami towarzyszącymi. Wyjazd zaplanowano na 23 września, a wycieczka zostanie podzielona na dwie grupy:

  • grupa I - zwiedzanie Bydgoszczy i spektakl baletowy (godz. 10:00 - 23:00). W programie: Exploseum, Wyspa Młyńska, Dom Leona Wyczółkowskiego, Stare Miasto i okolice Brdy, spektakl baletowy. Dojazd i powrót na trasie Toruń – Bydgoszcz – Toruń autokarem. We wszystkich miejscach zwiedzanie z przewodnikiem lokalnym; w muzeach w podgrupach. Koszt: 140 zł + koszt obiadu grupowego (opcjonalnie).
  • grupa II - tylko spektakl baletowy (godz. 18:30-22:00). Dojazd we własnym zakresie. Koszt 50 zł.
Szczegóły: https://absolwent.umk.pl/wycieczki/bydgoski-sen

dowiedz się więcej

Jesienna odsłona Lokalnej Żywności

Po wakacyjnej przerwie wraca Lokalna Żywność. Okienko zakupowe dla amatorów świeżych produktów od rolników z województwa kujawsko-pomorskiego otwarte będzie od 25 września do 2 października. Zamówienie będzie można odebrać 5 października w jednym z trzech punktów w Toruniu lub skorzystać z dostawy do domu.

UMK jest partnerem pilotażowego programu Krótkiego Łańcucha Żywności, w ramach którego powstał sklep internetowy z lokalną żywnością. Podczas otwartych okienek zakupowych można zamówić produkty prosto od producentów z regionu, bez pośredników. W ofercie znajdują się zarówno sery, wędliny i przetwory produkowane z własnych surowców, jak i liczne produkty sezonowe. Na stronie internetowej przy każdym produkcie znajdują się krótkie opisy wyrobów i informacje o producentach.

W tym miesiącu wśród nowych produktów można znaleźć bogaty wybór świeżych warzyw i ziół (m.in. pasternak, jarmuż, dynie i świeże kwiaty nasturcji jadalnej), syrop z mniszka lekarskiego, nektar i dżem z mirabelek, kiełbasę chłopską, ser podpuszczkowy ze słodką papryką i gzik ze szczypiorkiem.

Zamówienia będzie można odbierać 5 października w Auli UMK (w godz. 15:00-16:00) lub w jednym z dwóch pozostałych punktów odbioru w Toruniu. Aby odebrać swoją paczkę, wystarczy podać imię, nazwisko i numer zamówienia. Dostawa do punktu jest bezpłatna.

Istnieje również możliwość dostawy zamówienia pod wybrany adres na terenie Torunia. Zamówienia od 200 zł dostarczane są gratis, a poniżej tej kwoty cena dostawy wynosi 20 zł. Wybierający tę opcję mogą spodziewać się realizacji zamówienia 5 października w godzinach 17:00-20:00.

Sklep internetowy Lokalna Żywność

dowiedz się więcej

Wspólnie z Japonią

Badacze z Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych UMK od ponad dwóch lat ściśle współpracują z naukowcami z RIKEN Center for Advanced Intelligence Project (RIKEN AIP) z Japonii. W dniach 25-27 września odbywają się na naszym uniwersytecie wspólne workshopy, na które zapowiedzieli się czołowi specjaliści z obszaru matematycznych podstaw uczenia maszynowego z polskich ośrodków naukowych.

Naukowe wydarzenie na UMK jest kontynuacją spotkania, które odbyło się w ubiegłym roku w Kyoto oraz w siedzibie RIKEN AIP w Tokyo, stąd też tytuł dyskusji pierwszego dnia (25 września) brzmi "Second International Workshop on Complex Systems Science and Health Neuroscience". Drugi dzień (26 września) "Workshop on Mathematical Foundations of Machine Learning", jest propozycją otwarcia kolejnego obszaru współpracy między RIKEN AIP i UMK. W weźmie w nim udział dyrektor RIKEN AIP prof. Matsushi Sugiyama.

U źródeł współpracy tkwi projekt rozwijany przez Katedrę Kognitywistyki UMK oraz Cognitive Behavioral Assistive Technology Team w RIKEN Center for Advanced Intelligence Project (RIKEN AIP) i dotyczący poszukiwania neurobiomarkerów demencji metodami uczenia maszynowego w ramach hasła sztuczna inteligencja dla dobra społecznego. W efekcie prowadzonych badań w Tokyo i w Toruniu na UMK przez dr. Tomasza Komendzińskiego i dr. Tomasza M. Rutkowskiego z RIKEN AIP (ale także mobilności na UMK – dr Rutkowski i wizyty studyjnej w Japonii – dr Komendziński, dr Bałaj, dr hab. A. Gut, prof. UMK) zaprezentowano szereg wystąpień oraz opublikowano raporty badawcze w ważnych dla dziedziny pismach naukowych.

W trakcie pobytu w Toruniu japońskich badaczy zaplanowano spotkania oraz dyskusje dotyczące współpracy oraz wspólnych projektów badawczych. Przedmiotem mawianych kwestii będzie m.in. wykorzystanie sztucznej inteligencji w teleopiece oraz analiza masywnych danych medycznych w ramach projektów koordynowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego i ROPS.

Więcej informacji oraz program wydarzenia TUTAJ

dowiedz się więcej

VII Szkolne Forum Badaczy

W Uniwersyteckim Liceum Ogólnokształcącym po raz siódmy odbędzie się Szkolne Forum Badaczy. Tematem przewodnim spotkania będą "Nowatorskie badania w naukach przyrodniczych".

Szkolne Forum Badaczy to wspólna inicjatywa nauczycieli przedmiotów przyrodniczych, którzy dostrzegli potrzebę stworzenia platformy dla wymiany doświadczeń. Podczas wydarzenia głos zabierają specjaliści oraz uczennice i uczniowie. Młodzi badacze realizujący projekty z biologii, chemii, geografii i fizyki mają szansę na prezentację efektów swojej pracy. Forum jest organizowane cyklicznie od 2015 roku, a w trakcie nauczania zdalnego odbyło się w formie on-line.

W czasie tegorocznego wydarzenia odbędą się prezentacje prac uczniowskich, sesja posterowa oraz wykłady zaproszonych gości. Wśród tematów prezentowanych przez uczniów są m.in. prototyp biodegradowalnych opakowań wielomateriałowych, możliwość przetworzenia alg na paliwo i multifuncyjna sonda wilgotności. Licealistki i licealiści przedstawią także swoje prace przygotowywane na olimpiady przedmiotowe.

W inicjatywie biorą udział badacze i badaczki z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Specjalistki i specjaliści z Wydziału Chemii, Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych, Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej oraz Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej dzielą się swoim doświadczeniem i wiedzą oraz wspierają uczniów, udzielając wskazówek do ich projektów i motywując do dalszej pracy.

VII Szkolne Forum Badaczy odbędzie się 27 września 2023 r. Dzień zostanie podzielony na dwie sesje. Przed południem (między godz. 9:00 a 12:30) zaplanowano wystąpienia zaproszonych gości, prezentacje prac uczniów oraz sesję posterową, która będzie kontynuowana także popołudniu. W sesji popołudniowej (13:30-16:30) przewidziano wykłady gości.

Plakat wydarzenia

 

Na stronach internetowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika są stosowane pliki „cookies” zgodnie z Polityką prywatności.
Ustawienia zaawansowane
Na stronach internetowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika są stosowane pliki „cookies” zgodnie z Polityką prywatności. Stosowane przez nas ciasteczka służą wyłącznie do poprawienia funkcjonalności strony. Zbierane dane są przetwarzane w sposób zanonimizowany i służą do budowania analiz i statystyk, na podstawie których będziemy mogli dostosować sposób prezentowanych treści do ogólnych potrzeb użytkowników oraz podnosić ich jakość. W tym celu korzystamy z narzędzi Google Analytics, CUX i Facebook Pixel. Poniżej możliwość włączenia/wyłączenia poszczególnych z nich.
  włącz/wyłącz
Google Analitics

Korzystamy z narzędzia analitycznego Google Analytics, które umożliwia zbieranie informacji na temat korzystania ze stron Portalu (wyświetlane podstrony, ścieżki nawigacji pomiędzy stronami, czas korzystania z Portalu)

CUX

Korzystamy z narzędzia analitycznego CUX, które pozwala na rejestrowanie odwiedzin na stronach Portalu.

Facebook Pixel

Korzystamy z narzędzia marketingowego Facebook Pixel, które umożliwia gromadzenie informacji na temat korzystania z Portalu w zakresie przeglądanych stron.